İnsan Hakları

BU BÖLÜMDE:

  İnsan haklarına ve herkesin onuruna saygı göstermeye kararlıyız ve insan haklarını teşvik eden ve koruyan uluslararası çalışmaları destekliyoruz. 

  Adil istihdam uygulamaları, dernek kurma özgürlüğü, gizlilik, toplu sözleşme, göç, çalışma süresi, ücret ve saatler konusundaki tüm geçerli kanunların yanı sıra cebri, zorunlu çalışma, çocuk işçilik, istihdamda ayrımcılık ve insan ticaretini yasaklayan kanunlara da uyuyoruz. Faaliyetlerimizde veya tedarik zincirimizde insan haklarının suistimal edilmesine müsamaha göstermiyoruz. 

  Her birimiz, insan hakları suistimallerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çabalara destek olabiliriz:

  • Bizim veya iş ortaklarımızın faaliyetlerindeki insan hakları suistimallerine ilişkin şüphe veya kanıtlarınızı müdürünüze bildirin veya Speak Up! sistemini kullanın.
  • İnsan onuruna saygının, birbirimizle, müşterilerimizle ve iş ortaklarımızla olan günlük etkileşimlerimizden başladığını unutmayın. Bu yaklaşım, ayrıca çeşitlilik ve katılımcılığın teşvik edilmesini, engellilere imkan tanınmasını ve iş yaptığımız herkesin haklarının ve onurunun korunması için üzerimize düşeni yapmamızı da içerir.

  Soru-Cevap

  Yeni bir tedarikçiyi ziyaret ederken, çok genç görünen çalışanları olduğunu fark ettim. Bu konuyu sorduğumda, açık bir cevap alamadım. Atmam gereken sonraki adımlar nelerdir?

  Öncelikle, insan hakları ihlalleri konusunda dikkatli davranarak ve ardından da konuyu tedarikçimize bildirerek doğru olanı yaptınız. Bir sonraki adım, durumun Hukuk Departmanına bildirilmesidir. İnsan haklarını koruma ve çocuk işçilik dahil insan hakkı suistimallerini ortadan kaldırma konusunda kararlıyız.

  İlgili politikalarımız hakkında daha fazla bilgi edinin