Adil Rekabet

BU BÖLÜMDE:

  Adil, serbest ve açık rekabete inanıyoruz. Rekabet avantajımızı, etik olmayan veya yasalara aykırı iş uygulamalarıyla değil, ürünlerimizin kalitesiyle elde ediyoruz. 

  Faaliyet gösterdiğimiz her ülkenin rakipler, tedarikçiler, distribütörler ve müşterilerle olan ilişkileri düzenleyen kanunları vardır. Yasal gereksinimler farklılık gösterse de, adil rekabet kanunları (antitröst, tekel veya rekabet kanunları olarak da bilinirler) genel olarak aynı hedefi paylaşır: Pazarların, rekabetçi fiyatlar, müşterilere seçim hakkı ve yenilikler sunarak etkin şekilde işlemesini sağlamak.

  Endüstri Toplantıları

  Endüstri ve ticari birlik toplantıları, yasal ve faydalı amaçlara hizmet eder. Ancak, bu toplantılar, karşılıklı çıkarlarını ilgilendiren ve izin verilen çizgiyi aşabilecek konuları tartışabilecek rakipleri bir araya getirdiğinden belli bir risk de arz eder. Pazarlama veya fiyatlandırma stratejileri gibi uygunsuz konularda şaka yapılması dahi yanlış anlaşılabilir ve raporlanabilir.  

  Görüşmenin konusu rekabete aykırı bir yöne dönerse, konuyu tartışmayı reddetmeniz, toplantıdan derhal ayrılmanız ve olanları Hukuk Departmanına bildirmeniz gerekir.

  • Rakiplerimizle fiyatlandırma, satış hacimleri, müşteriler veya bölgeler ile ilgili konuları konuşmayın veya onlara bu konularda ipucu vermeyin. Bu kural, sıradan konuşmalar için bile geçerlidir.
  • Müşterileri, tedarikçileri veya rakipleri boykot etme konusunu tartışmayın.
  • Bir rakiple bir ihalede koordinasyon sağlama konusunda veya bir müşteri veya rakiple diğer şirketlerle çalışmama konusunda anlaşma yapmayın.
  • Rekabet kanunlarının ihlaline ilişkin herhangi bir soru veya kaygınız varsa, Hukuk Departmanına danışın.

  İlgili politikalarımız hakkında daha fazla bilgi edinin