Çevrenin Korunması ve Sürdürülebilirlik

BU BÖLÜMDE:

  Danaher olarak, geçerli çevre kanunlarını, düzenlemelerini ve izin gereksinimlerini karşılamak veya aşmak için çalışıyor ve çevrenin korunmasını sağlamak için çevreye uyumlu uygulamalardan faydalanıyoruz.

  Doğrudan düzenlemeye tabi malzemelerle çalışan ortaklar, bunların yasal, güvenli ve sorumlu bir şekilde kullanılmasını, depolanmasını, nakledilmesini ve imha edilmesini sağlama sorumluluğuna sahiptir. Tüm ortaklar, proaktif davranmalı ve atıkların azaltılacağı ve enerji, su ve doğal kaynakların daha verimli kullanılabileceği yollar aramalıdır.

  Danaher, çevre konusundaki uyuma ek olarak, tüm faaliyetlerinde sürdürülebilirlik sağlamaya da kararlıdır. Çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik konularındaki taahhüdümüz şunları içerir:

  • Çevre performansında sürekli iyileştirme ve atık, su tüketimi ve enerji kullanımının en aza indirilmesi,
  • Kirliliğin önlenmesi,
  • Çevreye uyumlu uygulamaların tedarik, ürün tasarımı, testler, üretim ve destek dahil iş uygulamalarımıza entegre edilmesi,
  • Yeni ürün veya süreçler geliştirirken, üretim malzemelerini seçerken ve bir varlığı almadan, kiralamadan veya satmadan önce çevresel etkilerin değerlendirilmesi.