Rüşvet ve Yolsuzluğun Önlenmesi

BU BÖLÜMDE:

  Her zaman dürüstçe çalışın. Asla dahil kimseye rüşvet teklif etmeyin veya herhangi bir kişiden gelebilecek rüşvet tekliflerini kabul etmeyin. Yalnızca kendi eylemlerimizden değil, distribütörler, satış acenteleri, temsilciler, danışmanlar ve lojistik sağlayıcılar dahil Danaher’i temsil eden tüm üçüncü tarafların eylemlerinden de sorumlu olduğumuzu unutmayın.

  Bazı ülkelerdeki kanunlar devlet memurlarına rüşvet verilmesine karşı ek cezalar içerse de, bizim için konu çok basittir: Herhangi bir anda, herhangi bir kişiye rüşvet teklif etmek veya rüşvet almayı kabul etmek her zaman yanlıştır. 

  • , gayriresmi komisyon veya diğer herhangi bir uygunsuz ödeme yapmayın ve bu tür ödemeleri kabul etmeyin. 
  • yapmayın. Bir kolaylaştırıcı ödeme talep edilirse, bu talebi Hukuk Departmanına bildirin.
  • Ödemelerin dürüstçe açıklanıp belgelenebilmesi için doğru defter ve kayıtlar tutun.
  • Bizim adımıza hizmetler sağlayacak üçüncü tarafları seçerken, rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesine ilişkin standartlarımıza dikkat edin. Tetikte olun ve davranışlarını takip edin. 
  • Bir rüşvetin veya diğer bir yasa dışı faaliyetin bildirilmemesinin de Kurallarımızın ihlal edilmesi anlamına gelebileceğini unutmayın.

  Soru-Cevap

  Yeni bir proje için gereken yerel izinleri almak üzere bir danışmanı işe almak için yetkilendirildim. Danışman, “sürecin ilerlemesine yardımcı olmak” için 40.000 dolarlık bir avans talebinde bulundu. Bu ödemeyi yapmayı kabul etmeli miyim?

  Hayır. Danışmanı görevlendirmeden önce, Hukuk Departmanına danışmanız veya Speak Up! sistemini kullanmanız gerekir. Herhangi bir ödeme yapmadan önce, paranın nasıl kullanılacağını bilmek zorundayız. Danaher, bu paranın rüşvet veya diğer bir uygunsuz ödeme amacıyla kullanılmadığından emin olmalıdır. 

  Genellikle rüşvet ve yolsuzluk açısından yüksek riskli olarak değerlendirilen bir ülkede çalışıyorum. Önemli bir ekipmanın tercihli tedarikçisiyle sözleşme yapmadan önce ekibimin devlete ait bir şirketten onay alması gerekiyor. Devlete ait bu şirketin çok sayıda çalışanının ve eşlerinin, bir gün sürecek toplantılara katıldıktan sonra alışveriş ve manzara gezileri yapabilmesi için bir haftalığına ABD’ye seyahat etmesine ilişkin masrafları karşılamayı düşünüyoruz. Bu çalışanlar, yerel kanunlara göre devlet memuru olarak kabul edilmiyor; dolayısıyla, önceden onay almama gerek var mı? 

  Evet. Ayrıca, konuyu Hukuk Departmanıyla gözden geçirmeniz de gerekir. ABD’deki Yurtdışı Yolsuzluk Faaliyetleri Kanunu (FCPA), İngiltere rüşvetin önlenmesi kanunu ve diğer ülkelerdeki benzer kanunların devlet memuru tanımı, yerel kanundan daha geniş kapsamlı olabilir ve dolayısıyla devlete ait bir şirketin çalışanlarını da kapsayabilir. Bu durumda, çalışanlar ve eşlerinin seyahat masraflarının karşılanması teklifi onaylanmayacaktır.

  Daha fazlasını öğrenin: Danaher Yolsuzlukla Mücadele Politikası