İş Yerinde Saygı

BU BÖLÜMDE:
  Değerlerimiz, çalışanlarımızla başlar. Çeşitlilik, yenilikçilik ve sorumluluk anlamında olabileceğimiz en iyi ekip olduğumuzda başarılı oluruz.

  Danaher olarak, başarı olmak için olağanüstü ortakları çekmek, elimizde tutmak ve başarılı olup yenilikler üretebilecekleri bir çalışma ortamı oluşturmak zorunda olduğumuzu anlıyoruz. Bu, farklı geçmişleri, perspektifleri, yetenekleri ve deneyimleri temsil eden ekipler oluşturmak ve taciz ve ayrımcılık korkusu olmadan birlikte çalışmalarına yardımcı olmak anlamına geliyor.  

  • Saygılı, katılımcı, iş birlikçi, onurlu ve adil bir kültür oluşturmak için üzerinize düşeni yapın.

  • Kültür ve değerlerimizle tutarlı olmayan davranış ve yorumlara karşı açık bir duruş sergileyin.

  • Liderlik rolüne sahipseniz, tüm istihdam kararlarını iş niteliklerine ve meşru iş değerlendirmelerine göre yapın.

  Danaher tüm geçerli istihdam, çalışma ve göç kanunlarına uyar ve tüm Ortaklarının da aynısını yapmasını bekler. Coğrafi konuma bakılmaksızın istihdama ilişkin bütün kararlar ırk, renk, uyruk, din, cinsiyet, yaş, medeni durum, engellilik hali, gazilik durumu, vatandaşlık durumu, cinsel tercih veya cinsel kimlik veya kanun korumasındaki diğer özellikler dikkate alınmadan, yalnızca iş ile ilgili nitelikler temel alınarak verilmelidir.

  Çeşitlilik ve Katılım

  En iyi ekiplerimizi, çok farklı ve benzersiz geçmişlere, perspektiflere, yeteneklere ve deneyimlere sahip bireyleri arayarak oluşturuyoruz. Bu da hizmet ettiğimiz pazarlar ve müşteriler kadar çeşitlilik arz eden yetenekleri kendimize çekmemizi sağlıyor. Diğer insanların yetenek ve becerilerine saygı gösterdiğimiz katılımcı bir kültür oluşturuyoruz.

  Danaher’de çeşitliliği; düşünme şeklimiz, iş ahlakımız, geçmişimiz, deneyimlerimiz, görünüşümüz ve kendimizi tanımlama şeklimiz dâhil kimliğimizi belirleyen tüm benzersiz özellikler olarak tanımlıyoruz. Kanun koruması altındaki özellikleri temel alan ayrımcılığa izin vermiyoruz.  

  Katılımcılığı, açık görüşlü, saygılı ve herkesi kabul eden bir kültür ve ortamın oluşturulması süreci olarak tanımlıyoruz. Bu kültürün içinde, her ortak kendi benzersiz becerilerinden faydalanacak şekilde güçlendiriliyor, tamamen kabul edildiğini hissetmesi sağlanıyor ve ekibin değerli bir üyesi olarak kabul ediliyor. Her ortak, kendi benzersiz beceri ve katkılarından faydalanacak şekilde güçlendirildiğini hissetmelidir çünkü katılımcı kültürümüzü oluşturmamızı ve sürdürmemizi sağlayan budur.

  • Diğer insanların görüşlerine değer verin.
  • Kendinizi karşınızdakinin yerine koyun.
  • Müşterilerimizi ve ihtiyaçlarını temsil eden farklı sesleri dinleyin.
  • Yeni fikirlerin yenilikçi teknolojiler ve yeni ürünlere dönüşebileceği bir iş ortamının oluşturulmasına yardımcı olun.
  • Kendinizi çeşitlilik ve katılımcılık ideallerine ve daha iyiye ulaşmak için öğrenmeye, gelişmeye ve çalışmaya adayın.

  Soru-Cevap

  Ekibimdeki boş bir pozisyonun, çok fazla seyahat gerektirdiği için çocuğunu tek başına büyüten bir ebeveyne uygun olmadığına inanıyorum. Bu bir ön yargı değil, pratik bir bakış açısı. Nezaketen de olsa çocuğunu tek başına büyüten adaylarla görüşmem gerekiyor mu?

  Kişisel görüş veya tercihinize bakmadan işin gereksinimlerine uygun niteliklere sahip adaylarla mülakat yapmak zorundasınız. Bu tür varsayımlarda bulunmak, ayrımcılık karşıtı ilkelerimizi ihlal edebilecek kişisel filtrelerin uygulanması anlamına gelir. Ayrıca, uygun niteliklere sahip bir adayla mülakat yapılmaması, işe en uygun kişiyi bulma şansının kaçırılması riskini ortaya çıkarmaktadır.

  İş arkadaşlarımdan biri, bazı uyruklarla ilgili şakalar ve aşağılayıcı yorumlar içeren e-postalar gönderiyor. Bunlar beni rahatsız ediyor ve genellikle siliyorum. Başka kimse bundan bahsetmedi. Daha fazlasını yapmam gerekir mi?

  Evet, saygı kültürümüzün sürdürülmesi için herkese görev düşmektedir. Müdürünüzü ve/veya İnsan Kaynaklarını haberdar etmeniz veya yukarıda açıklanan kanallardan herhangi birini kullanmanız gerekir.

  Taciz

  Tacizin hukuki tanımı ülkeden ülkeye değişse de, Danaher Kuralları çerçevesinde başka bir kişiye karşı yapılan ve çalışma ortamını küçük düşürücü, düşmanca veya rencide edici bir hale getiren tüm istenmeyen davranışlar "taciz" anlamına gelir. Tacizin fiziksel, sözlü veya yazılı ve yüz yüze ya da e-posta gibi diğer araçlarla yapılabileceğinin unutulmaması önemlidir. Tacizin cinsel özellikte olması gerekmez. 

  Potansiyel olarak rencide edici davranışlar; cinsel sarkıntılık, ırkçı aşağılamalar ya da ırk, din, etnik köken veya cinsel tercih gibi konularda olumsuz yorum ve şakaları kapsar.

  Bu davranış sergilendiği ülkenin kanunlarına göre yasa dışı olsun veya olmasın, Danaher Şirketleri bu tür bir davranışa müsamaha göstermeyecektir.

  Soru-Cevap

  Bir iş seyahati sırasında bir iş arkadaşım sürekli benimle içki içmek için dışarı çıkmak istedi ve görünüşüm hakkında beni rahatsız eden yorumlar yaptı. Durmasını istedim ama durmadı. Ofiste değildik ve "mesai saatleri dışındaydık", dolayısıyla ne yapmam gerektiğinden emin olamadım.

  Bu tür davranışlara, mesai saatleri ve iş seyahatleri dahil işle ilgili durumlarda olsun veya olmasın, hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz. İş arkadaşınızdan durmasını istemek doğru bir davranıştır, ancak hiçbir ortak bu davranışta bulunmak zorunda değildir. İş arkadaşınıza doğrudan bu eylemi sonlandırmasını söylemek konusunda rahat hissetseniz de hissetmeseniz de, söz konusu davranışı tartışmak ve yardım almak için yukarıda açıklanan kanallardan herhangi biriyle temas kurmanız gerekir. Böylece, kültür ve beklentilerimize uymayan davranışlara karşı etkin eylemler hızla gerçekleştirilebilecektir. Sorunu, yukarıda açıklanan kanallardan herhangi birini kullanarak bildirmeniz gerekir.

  İyi bir arkadaşımın cinsel tacizle suçlandığını ve bir soruşturma açılacağını öğrendim. Bunun doğru olduğuna inanamıyorum ve kendisini savunabilmesi için arkadaşımı uyarmam gerektiğini düşünüyorum. Bir arkadaş olarak durumu ona bildirmem gerekmez mi?

  Arkadaşınıza soruşturma hakkında bir uyarıda bulunmamanız gerekir. Hızlı ve kapsamlı bir soruşturma yapılacaktır. Bunlar, ciddi endişelerdir ve soruşturmanın hiçbir şekilde tehlikeye atılmaması önemlidir. Arkadaşınızı uyarmanız, soruşturmayı tehlikeye atabilir.

  İlgili politikalarımız hakkında daha fazla bilgi edinin

  Does this behavior qualify as harassment? As a friend, do you have a responsibility to inform him?

  Bilginizi Uygulayın

  Aşağıdaki durumları inceleyin ve davranış biçiminizi seçin.

  İş Seyahati
  Suçlanan Bir İş Arkadaşı
  X

  Bu davranış, taciz teşkil eder mi?

  Bir iş seyahati sırasında, iş arkadaşınız sürekli olarak birlikte bir içki içmek için dışarı çıkmayı teklif ediyor ve görünüşünüz hakkında sizi rahatsız eden yorumlar yapıyor. Durmasını söylüyorsunuz, ancak durmuyor. Etkileşim, ofiste değilken ve "mesai saatleri dışında" gerçekleşiyor.

  X

  Doğru

  Bu tür davranışlar, mesai saatleri içerisinde veya iş seyahatleri dahil işle ilgili hiçbir durumda kabul edilebilir değildir. İş arkadaşınıza bu eylemlerin uygunsuz olduğunu ve yapılmaması gerektiğini söyleyin ve sorunu yukarıda açıklanan kanallardan herhangi birini kullanarak bildirin.

  X

  Yanlış

  Bu tür davranışlar, mesai saatleri içerisinde veya iş seyahatleri dahil işle ilgili hiçbir durumda kabul edilebilir değildir. İş arkadaşınıza bu eylemlerin uygunsuz olduğunu ve yapılmaması gerektiğini söyleyin ve sorunu yukarıda açıklanan kanallardan herhangi birini kullanarak bildirin.

  X

  Bir arkadaş olarak durumu ona bildirmeniz gerekir mi?

  İyi bir iş arkadaşınızın cinsel tacizle suçlandığını ve bir soruşturma açılacağını öğrendiniz. Bunun doğru olduğuna inanamıyor ve kendisini savunabilmesi için arkadaşınızı uyarmanız gerektiğini düşünüyorsunuz.

  X

  Doğru

  Hiçbir koşul altında ona soruşturmayla ilgili bir uyarı yapmamanız gerekir. Arkadaşınıza bu iddialara yanıt verme fırsatı tanınacak ve adil ve tarafsız bir soruşturma yürütülmesi için gereken her türlü çaba gösterilecektir. Cinsel taciz iddiası, çok ciddi ve hem ilgili birey hem de Danaher için ciddi sonuçlara yol açabilecek bir konudur. Arkadaşınızı uyarmanız soruşturmayı tehlikeye atabilir..

  X

  Yanlış

  Hiçbir koşul altında ona soruşturmayla ilgili bir uyarı yapmamanız gerekir. Arkadaşınıza bu iddialara yanıt verme fırsatı tanınacak ve adil ve tarafsız bir soruşturma yürütülmesi için gereken her türlü çaba gösterilecektir. Cinsel taciz iddiası, çok ciddi ve hem ilgili birey hem de Danaher için ciddi sonuçlara yol açabilecek bir konudur. Arkadaşınızı uyarmanız soruşturmayı tehlikeye atabilir..