Çıkar Çatışmaları

BU BÖLÜMDE:

  “Çıkar çatışması”, bir ortağın özel çıkarının herhangi bir şekilde Danaher’in çıkarlarıyla çatışması durumunda, hatta çatıştığı izlemine sahip olunması durumunda ortaya çıkar.

  Gerçek veya olası bir çıkar çatışmasının mevcudiyeti, mutlaka Kuralların ihlal edildiği anlamına gelmez. Ancak, Danaher içerisinde söz konusu çıkar çatışmasını açıklamadan o çıkar çatışmasıyla ilgili herhangi bir görevde çalışmaya devam etmek veya ilgili herhangi bir karara katılmak, ihlal anlamına gelir.

  Çıkar çatışmasıyla ilgili sorular ve açıklamalar için lütfen Hukuk Departmanıyla temas kurun.

  Açıklama ve Onay

  Söz konusu çıkar çatışması ortağın müdürüne intikal ettirilip tamamen açıklanmadığı, önerilen faaliyet müdür tarafından onaylanmadığı ve müdür tarafından çıkar çatışmasının önlenmesi için gerekli görülen tüm özel prosedürlere ortak tarafından uyulmadığı sürece, ortakların o çıkar çatışmasıyla ilgili Danaher içindeki herhangi bir görevde çalışmaya devam etmesi veya ilgili bir kararda rol oynaması yasaktır.

  Ek olarak, olası bir çıkar çatışması olan Aktif Şirket L1 Ortaklarının ilgili Platform Baş Hukuk Müşavirinden veya Platform Uyum Sorumlusundan yazılı onay alması ve Platform ve Danaher Corporation Ortaklarının da Danaher Corporation Baş Hukuk Müşavirinden veya Danaher Corporation Etik ve Uyum Sorumlusundan yazılı onay alması gerekir.

  Çıkar çatışması oluşturabilecek her durumun listelenmesi mümkün olmasa da, çıkar çatışmalarının daha sık görüldüğü bazı durumlar vardır. Olası çatışmaları tespit edebilmeniz, bunlardan kaçınmanıza yardımcı olabilir. Aşağıda sık görülen bazı örnekler ve ilgili rehber ilkeler listelenmiştir:

  • Harici istihdam – Danaher veya Danaher şirketleri dışında, Danaher ile rekabet eden veya rekabet etme niyeti taşıyan veya Danaher’de yaptığınız işlere engel olan hiçbir şirket için iş yapamaz veya bu şirketlerde çalışamazsınız. Ayrıca, kâr amacı gütmeyen kurumların Yönetim Kurullarında görev yapmayı kabul etmeden önce mutlaka Hukuk Departmanından yazılı onay almanız gerekir.

  • Yönetim kurulunda görev yapmak – Önceden söz konusu ortağın işletmesinden/aktif şirketinden sorumlu Danaher Corporation Başkan Vekili tarafından (veya Danaher Corporation ortakları için Başkan Yardımcısı, Danaher Baş Hukuk Müşaviri ve Baş Etik ve Uyum Sorumlusu tarafından) onaylanmadığı sürece, hiçbir ortak Danaher dışındaki kâr amacı güden herhangi bir şirketin yönetim kurulunda görev yapamaz.

  • Mali çıkarlar – Sizin, yakın bir arkadaşınızın veya birinci derece yakınlarınızın Danaher’le iş yapan veya Danaher’in işlerini başka bir şekilde etkileyebilecek bir şirkette mali çıkarlarının olması bir çıkar çatışması yaratabilir.

  • Yakın kişisel ilişkiler – Akrabalarla veya yakın kişisel ilişkinizin olduğu diğer kişilerle çalışılması, bir çıkar çatışmasına neden olabilir. Durum İK tarafından incelenip onaylanmadığı sürece, birinci dereceden yakınlarınızın amiri olamazsınız veya birinci derece yakınlarınız doğrudan size bağlı olarak çalışamaz. Diğer tüm durumlarda lütfen rehberlik için müdürünüze veya İK departmanına danışın.

  • İş fırsatları – Asla Danaher’deki işiniz dolayısıyla öğrendiğiniz bilgilerden ve iş fırsatlarından kişisel çıkar sağlamayın veya bu bilgileri başkalarına kişisel çıkar sağlamak için paylaşmayın. Bu fırsatlar, Danaher’e aittir. Ortaklar, özellikle şunları yapmamalıdır:

   • Danaher’e ait varlıklar, bilgiler veya şirket içindeki konumları aracılığıyla keşfedilen fırsatlardan kişisel çıkar sağlamak.
   • Danaher’e ait varlıkları, bilgileri veya şirket içindeki konumlarını kişisel kazanç için kullanmak.
   • Danaher ile rekabet etmek.

  İş Fırsatları – Şirket Çalışanı Olmayan Yöneticiler için Dikkat Edilmesi Gereken Konular

  Delaware Genel Şirketler Kanununun 122(17). Maddesi uyarınca, Danaher Corporation Yönetim Kurulu, Şirket çalışanı olmadan kurulda görev yapan yöneticiler (“harici yöneticiler”) için aşağıdaki iş fırsatı politikasını ayrıca benimsemiştir:

  Danaher Corporation, harici yöneticinin aşağıdaki şekillerde haberdar olduğu iş fırsatları haricinde hiçbir durumda harici yöneticinin haberdar olduğu herhangi bir iş faaliyetiyle ilgili bir çıkar veya beklentiye sahip olmadığını, bu tür iş fırsatlarına katılımla ilgili herhangi bir teklif beklemediğini ve yöneticinin de bu tür iş fırsatlarını Danaher Corporation’a bildirme, teklif etme veya sunma yükümlülüğü olmadığını beyan eder:

  (i) Danaher Corporation’ın bir yöneticisi olarak görevlerini ifa etmesiyle bağlantılı olan veya harici yöneticinin, fırsatı teklif eden kişinin fırsatın Danaher Corporation’a veya bağlı bir kuruluşuna sunulacağını beklediğine inanmasını sağlayacak koşullar altında öğrenilen fırsatlar veya

  (ii) Danaher Corporation veya bağlı kuruluşlarından birine ait bilgi veya varlıkların kullanımıyla elde edilen ve harici yöneticinin makul olarak Danaher Corporation veya bağlı kuruluşunun ilgilenmesini bekleyeceği fırsatlar.

  Proaktif olun ve mümkün olduğunca çıkar çatışması algısına yol açabilecek durumlardan dahi kaçının. Kendinizi olası bir çıkar çatışması durumunun içinde bulursanız, müdürünüzle konuşun.

  Soru-Cevap

  Pek çok yatırımcının katıldığı bir yatırım fonunda yatırımım var ve fon rakiplerimiz ve iş yaptığımız diğer şirketlere yatırımları da içeriyor. Bu bir çıkar çatışması mı?

  Bunun bir çıkar çatışması olması çok düşük bir ihtimaldir. Sahip olduğunuz hisseler, ilgili sınıftaki hisselerin yüzde ikisinden azına denk gelen halka açık hisselerle (adi veya imtiyazlı hisse senetleri) sınırlı olduğu sürece bu durum bir çıkar çatışması oluşturmaz. Ek olarak, yatırımınız pek çok yatırımcının katıldığı bir yatırım fonu üzerinden yapıldığı için diğer şirketlerin herhangi bir kararını etkileyecek durumda değilsiniz.

  “Birinci derece yakın” terimiyle ne kastedildiğinden emin değilim. Çıkar çatışmaları, akrabalarımın yanında yakın kişisel ilişkiye sahip olduğum kişileri de kapsıyor mu?

  “Birinci derece yakım” terimiyle, eşleri, aynı evde yaşayan partnerleri, çocukları, üvey çocukları, ebeveynleri, üvey ebeveynleri, kardeşleri, eşlerin akrabalarını ve sizinle aynı evde yaşayan diğer akrabaları ifade ediyoruz. Daha genel ifade etmek gerekirse, çıkar çatışması politikamız, gerçek bir çıkar çatışması veya çatışma algısı oluşturabilecek her türlü yakın ilişkiyi kapsamaktadır. Her durumu öngörmek mümkün olmasa da herhangi bir faaliyet veya ilişkinin tarafsızlığınızı etkilemesi veya başkaları tarafından etkiliyormuş gibi algılanması durumunda endişe duymanız gerekir. Herhangi bir kişisel ilişkiyle ilgili kaygılarınız varsa, durumu müdürünüze danışın.

  Bir iş arkadaşımızın oğlu ekibimize katıldı. Buna izin veriliyor mu?

  Genel olarak, ilişkinin açıklanması ve müdürünüz tarafından uygun şekilde onaylanması koşuluyla, akrabalar aynı ekip veya işletme biriminde çalışabilir. Ancak, işe alınan kişinin birinci derece bir yakını o kişiyi işe alacak, denetleyecek veya o kişinin yönetilmesini veya aldığı ücreti etkileyecek konumdaysa, bu durum bir çıkar çatışması oluşturur ve İK departmanına bildirilip yukarıda açıklandığı şekilde ele alınması gerekir.

  İlgili politikalarımız hakkında daha fazla bilgi edinin