Kayıt Tutma ve Mali Raporlama

BU BÖLÜMDE:
  Kaizen, yani sürekli iyileştirme sayesinde, herkesin iyiliğini hedef alan eylemlerle müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hem kendimiz hem de birbirimiz için çıtayı çok yükseğe koyuyoruz.

  Yatırımcılar, devlet memurları ve diğer kişiler, bizim doğru ve dürüst defter ve kayıtlarımıza güvenir. Ayrıca, bilgiye dayalı ticari kararlar verebilmemiz için doğru bilgiler Şirket içerisinde de büyük önem taşımaktadır.  

  Finans veya muhasebe bölümlerinde çalışan veya ürün kalitesini etkileyen işlere sahip ortaklarımızın bu alanda özel bir sorumluluğu olsa da hepimiz iş sonuçlarının kaydedilmesi ve kayıtların tutulması sürecine katkıda bulunuruz. Her birimiz, tüm Danaher kayıtlarında gönderdiğimiz bilgilerin eksiksiz, doğru ve anlaşılabilir olmasını sağlamaktan sorumluyuz.

  Denetim, soruşturma ve yasal belge talebi durumlarında iş birliği sorumluluğumuzu yerine getirebilmek için, kayıtları politikalarımıza uygun şekilde tutmalı, istenen tüm bilgilerle tam yanıtlar vermeli ve istenen bilgileri düzenlemekten, değiştirmekten veya silmekten kaçınmalıyız.

  • Mali kayıtlar, harcama raporları ve mesai kartları dâhil tüm Şirket kayıtlarının açık ve eksiksiz olmasını ve herhangi bir işlemin gerçek doğasını gizlememesini sağlayın.

  • Asla sahte satış veya sevkiyat kaydı oluşturmayın veya bu işlemleri gerçekleşmeden önce kaydetmeyin, bilinen borç ve varlıkları olduklarından eksik veya fazla kaydetmeyin veya gider olarak yazılacak kalemlerin kaydını geciktirmeyin.

  • Tüm mühendislik, kalite ve üretim kayıtlarının doğru olduğundan emin olun. Bu tür kayıtlarda asla sahtecilik yapmayın veya yanıltıcı kayıtlar oluşturmayın.

  • “Gizli ödenek” veya diğer “kayıt dışı” hesaplar gibi kaydedilmemiş Şirket fonları veya varlıkları oluşturmayın.

  • Danaher Corporation’ın mali tablolarının ve beyanlarının hazırlanmasında herhangi bir görev üstlenen ortaklar, bu belgelerin eksiksiz olmasını ve sahte veya yanıltıcı beyanlar içermemesini sağlamakla sorumludur.

  • Asla mali tablolarımızın veya dâhili kontrollerimizin denetlenmesi veya incelenmesiyle görevli harici muhasebecilere baskı yapmayın, onları yönlendirmeye veya yanıltmaya çalışmayın.

  Kayıt Yönetimi ve Yasal Muhafaza

  İş kayıtları, iş ile ilgili amaçlar için gerekli olduğu süre boyunca veya yürürlükteki yasanın şart koşması halinde daha uzun bir süre boyunca muhafaza edilmelidir. Belgeler, yalnızca işletmenizin kayıt yönetimi politikasına uygun şekilde imha edilmeli ve asla bir soruşturma, dava veya denetime tepki olarak veya bunların beklentisiyle imha edilmemelidir.

  Bir “Yasal Muhafaza Emri” alırsanız, ilgili hiçbir bilgiyi değiştirmemeli veya imha etmemelisiniz. Kayıtların imha edilmesinin uygun olup olmadığı konusunda herhangi bir şüpheniz varsa, Hukuk Departmanıyla temas kurun.

  Soru-Cevap

  Müdürüm, hedeflerimizi tutturmamız için onaylanmamış bir satışı üç aylık rapora dâhil etmemi istedi. Ancak, satış, bir sonraki çeyreğe kadar tamamlanmış olmayacak. İstediğini yapmalı mıyım?

  Hayır. Maliyet ve gelirleri her zaman doğru döneme kaydetmelisiniz. Henüz tamamlanmamış bir satışın kaydedilmesi, yanlış yönlendirme anlamına gelir ve sahtecilik olarak kabul edilebilir. Kaygınızı müdürünüzle konuşmanız gerekir. Bunu yapmak sizi rahatsız ediyorsa, Speak Up! sistemini kullanın veya Kurallarda listelenen diğer kaynaklardan herhangi birini kullanarak yardım isteyin.

  İlgili politikalarımız hakkında daha fazla bilgi edinin