Rainer M. Blair'dan bir Mesaj

Danaher Corporation; ortaklarımızdan, müşterilerimizden, tedarikçilerimizden, hissedarlarımızdan ve topluluklarımızdan oluşan paydaşlarımızın çeşitlilik arz eden ihtiyaçlarını karşılamak için, öncü bir bilim ve teknoloji şirketi olarak büyümeye, evrimleşmeye ve yenilikler sunmaya devam ediyor. Büyümeye devam ederken, değişmeyecek olan tek şey, en yüksek ahlaki standartlarla çalışmaya devam etme konusundaki kararlılığımızdır.

Bu kararlılık, Ortak Amacımız ve Temel Değerlerimizle hayat bulmaktadır. Takım çalışması, yenilik ve müşterilerimizi dinlememiz sayesinde, harika işler başarabilir ve tüm dünyada olumlu bir fark yaratabiliriz.

Güncellenmiş Davranış Kurallarımız, iş yapma standartlarımızı belirlemektedir. Kurallar, kurumsal kaynakların kullanımından hediyelere, çıkar çatışmalarına ve veri gizliliğine kadar pek çok konuyu kapsar. Siber güvenlik konusunu ele alır ve tacize izin vermeyen ve tüm ortaklarımız için kapsayıcı, çeşitlilik içeren bir iş yeri konusundaki görüşlerimizi yansıtır. Kurallar, tüm ortaklarımız için geçerlidir ve iş konusundaki baskı ne olursa olsun işle ilgili tüm faaliyetlerde standartlarımıza uyulmasına ilişkin açık beklentimizi ortaya koyar.

Danaher liderleri, davranışlarıyla örnek olmak ve diğer çalışanların etik ve uyum sorumluluklarını anlamasına ve bunlara uymasına yardımcı olmak gibi ek sorumluluklara sahiptir.

Danaher, şirketimiz çapında olağanüstü ortaklarla çalışma şansına sahiptir. Sağduyulu davranacağınız ve şüpheye düştüğünüzde yardım isteyeceğiniz konusunda her birinize güvenebileceğimizi biliyoruz.

Göstermeye devam ettiğiniz sıkı çalışma ve Ortak Amacımız olan Hayatın Potansiyelini Gerçeğe Dönüştürme konusundaki kararlılığınız için teşekkür ederiz.

Rainer M. Blair
President and Chief Executive Officer
Danaher Corporation