Danaher’de Etik ve Uyum

BU BÖLÜMDE:

    Danaher Davranış Kuralları, Danaher Yönetim Kurulu tarafından tasdik edilmekte ve tamamen desteklenmektedir. Danaher Yönetim Kurulu, Danaher’de etik ve uyum konularının gözetiminden sorumludur. 

    Etik ve Uyum Ekibi, diğer sorumluluklarının yanı sıra, Kuralları uygular ve yorumlar, Speak Up! aracılığıyla gönderilen soru ve kaygıların alınmasını ve soruşturulmasını yönetir, etik ve uyum eğitim ve iletişimlerini geliştirir ve yayınlar ve önleyici uyum önlemlerinin tasarlanmasına ve uygulanmasına yardımcı olur. 

    Danaher Etik ve Uyum Ekibi, doğrudan Danaher Corporation Baş Hukuk Müşavirine bağlı olan Baş Etik ve Uyum Sorumlusu tarafından yönetilir. Baş Hukuk Müşaviri, Yönetim Kurulu ve ilgili Yönetim Kurulu komitesine doğrudan erişime ve bunlara rapor verme yükümlülüğüne sahiptir. Etik ve Uyum ekibi, Kuralları yönetirken, Hukuk, İnsan Kaynakları, Dahili Denetim, Finans ve uyumun sağlanmasına ve takibine odaklanan diğer gruplar dahil diğer Kurumsal departmanlar ve Platform ve Aktif Şirket fonksiyonlarıyla yakın iş birliği içinde çalışır.