Ek Etik ve Uyum Kaynakları

BU BÖLÜMDE:

  Ek kaynaklara, Platform veya OpCo içerisinden erişilebilir.  Tüm Uyum Kaynaklarının bir listesi için Danaher Connect üzerinden Etik ve Uyum sayfasını ziyaret edin. 

  Genel sorularınız için lütfen integrity.answers@danaher.com ile temas kurun

  Uyum eğitimine ilişkin sorularınız için İK Temas Noktanız (POC) ile temas kurabilirsiniz

  Speak Up!

  Speak Up! programı, soru sorabileceğiniz, rehberlik isteyebileceğiniz ve kaygılarınızı isimsiz ve gizli şekilde bildirebileceğiniz bir yerdir.  Ortakların, herhangi bir etik veya uyum sorunu konusunda emin olmadıklarında soru sorması teşvik edilmekte ve beklenmektedir ve kanunlar, Davranış Kurallarımız veya diğer Danaher politikalarına ilişkin gerçek veya olası ihlalleri bildirmeleri gerekmektedir.  Sorularınızı veya ihlalleri yönetimin dikkatine sunarak, Danaher’in ve Aktif Şirketlerimizin en yüksek etik ve uyum seviyelerine ulaşmasına ve bu seviyeleri korumasına ve gelecekteki başarımızın temellerinin atılmasına yardımcı olmuş olursunuz! 

  Ortakların kaygılarını bildirmek için Speak Up! programını kullanabileceği alanlara dair bazı örnekler aşağıda verilmiştir:

  • Muhasebe, kayıt tutma ve denetlemeye ilişkin düzensizlikler
  • Harcama raporlarında sahtecilik veya düzensizlik
  • Rüşvet, yolsuzluk veya yasa dışı ödemeler
  • Uygunsuz belgeleme uygulamaları
  • Hatalı mali kayıtlar (veya hatalı veya nizama aykırı mali rapor sunma niyeti)
  • Suç teşkil eden davranışlar
  • Kanun ihlalleri
  • Ayrımcılık ve iş yerinde taciz
  • Ürün kalitesine ilişkin sorunlar
  • Üretim uygulamaları
  • Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) standartlarının ihlali (veya bunlara uyulmaması)
  • Çıkar çatışmaları
  • Hırsızlık veya dolandırıcılık
  • İş yerinde şiddet
  • Madde bağımlılığı

  Sorunları Nasıl Bildireceksiniz?

  Herhangi bir sorunu, doğrudan bağlı olduğunuz müdüre veya aşağıdaki kaynaklardan herhangi birine bildirebilirsiniz:

  • Danaher Şirketinizdeki başka bir müdür
  • Danaher Şirketinizin İnsan Kaynakları veya Hukuk/Uyum Departmanı
  • Danaher Corporation yönetiminin herhangi bir üyesi
  • Danaher Corporation Dahili Denetim Ekibinin herhangi bir üyesi
  • http://www.danaherintegrity.com adresindeki Dürüstlük ve Uyum Yardım Hattı 
  • Danaher Corporation Yönetim Kurulunun herhangi bir üyesi 

  Speak Up! Programının, raporunuzun isimsiz ve gizli kalmasının sağlanması için Danaher tarafından DEĞİL, bağımsız bir hizmet sağlayıcı tarafından yönetildiğini unutmayın.  Davranış Kurallarımızda bahsedilen ihlallere ilişkin bildirimler yapmanız, politika ve prosedürlerle ilgili rehberlik istemeniz ve olumlu öneri veya hikayelerinizi paylaşmanız teşvik edilmektedir.

  Tercih etmeniz halinde, verdiğiniz bilgiler bağımsız hizmet sağlayıcımız tarafından Danaher’e tamamen gizli ve isimsiz şekilde gönderilecektir. Yorumlarınızın duyulacağını garanti ediyoruz.  Speak Up! telefon numaraları önceden haber verilmeden değişebilir, ancak en güncel bilgiyi her zaman aşağıdaki adreste bulabilirsiniz:

  www.danaherintegrity.com

  Danaher, Ortakların kamuyu ilgilendiren konularda düşüncelerini açıkça dile getirme veya istihdam şart ve koşullarına ilişkin belirli faaliyetlerde bulunma hakkını desteklemektedir. Kurallarda veya diğer politikalarımızda bulunan hiçbir ifade, ücret, çalışma saatleri, çalışma koşulları, sağlığa ilişkin tehlikeler ve güvenlik konuları gibi konularda faaliyetlere katılmaya ilişkin ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kanununun 7. Bölümü veya diğer yerel kanunlar veya geçerli düzenlemelerle koruma altına alınmış hakları kısıtlamak veya bu haklara müdahale etmek amacını taşımamaktadır.

  Kuralların mevcudiyeti ve içeriği hissedarlara açıklanacak ve Danaher’in web sitesinde yayınlanacaktır. 

  Danaher Corporation çok sınırlı koşullar altında Davranış Standartlarımızın hükümlerinden feragat etmeyi uygun bulabilir. Bütün feragatler, Danaher Corporation Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Baş Hukuk Müşaviri veya Baş Etik ve Uyum Sorumlusunun yazılı ön onayını gerektirir ve bir Danaher Corporation yöneticisi veya yönetim kurulu üyesi için feragat kararı yalnızca Danaher Corporation Yönetim Kurulu veya Danaher Corporation Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir komite tarafından verilebilir. Bütün feragatler yasanın veya New York Menkul Kıymetler Borsasının gerektirdiği ölçüde hemen açıklanacaktır.

  Davranış Kurallarımız, size sözleşmeden doğan hiçbir hak vermez veya bir Ortakla istihdam edildiği DHR şirketi arasındaki istihdam ilişkilerini (Davranış Kurallarımız istihdam anlaşması, toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesi veya istihdam ilişkisini düzenleyen benzer bir anlaşma içine dâhil edilmediği sürece) değiştirmez. Ortaklar, geçerli yasal veya sözleşmeden doğan yükümlülüklere tabi olmak kaydıyla, işlerinden kendi iradeleriyle ayrılmakta serbesttir. Benzer şekilde Şirket de yürürlükteki yasalara ve Ortağın istihdamının tabi olduğu istihdam anlaşmalarına bağlı olarak istihdama son verilmesinin işletmenin çıkarları açısından en iyisi olacağını düşünmesi halinde istediği an ilgili Ortağın işine son verebilir. Davranış Kurallarımızda kullanılan “istihdam anlaşması” terimi, yalnızca istihdam anlaşmalarına değil, aynı zamanda geçerli tüm toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ve benzer anlaşmalara da işaret eder.

  Kuralların hükümleri, diğer politika ve prosedürlere ektir ve bunları değiştirmez veya bunların yerine geçmez.