Politisk aktivitet och stöd

I DET HÄR AVSNITTET:

  Vi tror på medarbetares rätt att delta i den politiska processen. Vi uppmuntrar dig att vara aktiv i välgörande ändamål och politiska aktiviteter på din egen fritid och bekostnad. 

  I enlighet med gällande lagar kommer Danaher att utöva sin rätt att uttrycka åsikter i relevanta frågor. När vi gör det följer vi alla lagar kring lobbyism. Vi kan involvera medarbetare eller professionella lobbyister för att på uppdrag av oss samarbeta med tjänstemän i offentlig förvaltning. 

  • När du kommunicerar med omvärlden gör det fullständigt klart att dina politiska åsikter och handlingar är dina egna och inte representerar Danaher. 
  • Använd aldrig Danahers resurser för att bidra till, stödja eller opponera dig mot politiskt parti eller kandidat, såvida du inte har fått tillstånd av Danaher Corporations Board of Directors eller en av dem tillsatt kommitté.
  • Chefer ska inte erbjuda direkta eller indirekta rapporter för att bidra till, stödja eller opponera sig mot politiskt parti eller kandidat.
  • Lämna aldrig välgörenhets- eller politiska bidrag i avsikt att påverka någon på ett olämpligt sätt.

  Frågor och svar

  Jag gick på en middag där man samlade in pengar till en lokalpolitisk kandidat. Den här kandidaten intar positioner som gynnar våra intressen, så kan jag då ta upp middagen som ett utlägg i min kostnadsrapport?

  Nej, det kan du inte. Om du gör det anses det vara ett politiskt bidrag, vilket strider mot våra policyer. Det står dig fritt att som privatperson gå på politiska insamlingsmöten, men du får inte använda företagets tillgångar eller förmedla intryck att du representerar Danaher. Om du tror att ditt engagemang kan innebära en intressekonflikt eller verka olämplig, diskutera saken med din chef. 

  Ta reda på mer om vår policy