Mänskliga rättigheter

I DET HÄR AVSNITTET:

  Vi har ett starkt engagemang för respekt för mänskliga rättigheter och värdighet för alla, och vi stödjer internationella ansträngningar för att stärka och värna mänskliga rättigheter. 

  Vi följer alla tillämpliga lagar som handlar om rimliga anställningsvillkor, mötesfrihet, rätt till privatliv, kollektivavtal, migration, arbetstid, löner och lagar som förbjuder slavliknande arbetsförhållanden, tvångsarbete, barnarbete, diskriminering på arbetsplatsen och människohandel. Vi tolererar inte övergrepp mot mänskliga rättigheter i våra verksamheter eller i vår varuflödeskedja. 

  Vi kan alla hjälpa till och stödja ansträngningar för att eliminera övergrepp mot mänskliga rättigheter:

  • Anmäl alla misstankar eller tecken på övergrepp mot mänskliga rättigheter i våra verksamheter eller i våra affärspartners verksamheter till din chef eller använd Speak Up!
  • Kom ihåg att respekt för mänsklig värdighet börjar med våra dagliga interaktioner med varandra, våra kunder och affärspartner. Det omfattar även att stödja mångfald och inkludering, göra plats för funktionsnedsättningar och ta vårt ansvar för att skydda rättigheter och värdigheten för alla som vi gör affärer med. 

  Frågor och svar

  När jag besökte en ny leverantör, lade jag märke till att de anställda där verkade vara unga. När jag ställde en fråga om det, fick jag inte ett riktigt svar. Vilka steg bör jag ta härnäst?

  Du gjorde rätt  iatt först vara uppmärksam på övergrepp mot mänskliga rättigheter och att sedan även ta upp det med leverantören. Nästa steg är att rapportera det till den juridiska avdelningen. Vi har ett starkt engagemang för mänskliga rättigheter och att eliminera övergrepp mot mänskliga rättigheter, inklusive barnarbete.

  Ta reda på mer om vår policy