Rättvis konkurrens

I DET HÄR AVSNITTET:

  Vi tror på rättvis, fri och öppen konkurrens. Vi skaffar konkurrensfördelar genom våra produkters kvalitet och inte genom oetisk eller olaglig affärspraxis. 

  Varje land där vi bedriver verksamhet har lagar som styr relationer med konkurrenter, leverantörer, distributörer och kunder. Även om lagkraven varierar, har lagar om rättvis konkurrens (även kallade antitrust-, monopol- eller konkurrenslagar) i allmänhet samma mål – att säkerställa att marknader fungerar effektivt genom att tillhandahålla konkurrenskraftiga priser, kundval och innovation.

  Branschmöten

  Branschorganisationer håller möten med legitima och givande syften. Dock innebär sådana möten vissa risker, eftersom de sammanför konkurrenter som eventuellt diskuterar saker av ömsesidigt intresse och överskrider gränsen för vad som är tillåtet. Även skämt om olämpliga ämnen, såsom marknadsföring och prisstrategier, kan misstolkas och förvanskas.  

  Om samtalet övergår till någon form av antikonkurrens-diskussion, bör du avstå från att diskutera saken, omedelbart lämna samtalet och rapportera vad som har hänt till den juridiska avdelningen.

  • Tala aldrig med eller signalera för våra konkurrenter om någon aspekt av vår prissättning, försäljningsvolymer, kunder eller områden. Det gäller även avslappnade konversationer.
  • Diskutera inte eventuella bojkotter av kunder, leverantörer eller konkurrenter.
  • Avtala inte med en konkurrent om samordnad budgivning eller avtala med en kund eller konkurrent om att inte göra affärer med andra företag.
  • Vänd dig till den juridiska avdelningen om du har några frågor eller oroar dig över brott mot konkurrenslagar. 

  Ta reda på mer om vår policy