Miljöskydd och hållbarhet

I DET HÄR AVSNITTET:

  På Danaher strävar vi efter att följa miljölagar, regleringar och tillståndskrav samt göra mer än lagen kräver. Vi har miljövänliga rutiner för att skydda miljön.

  Medarbetare som arbetar direkt med reglerade material har ett särskilt ansvar för att säkerställa att materialen används, transporteras och avfallshanteras på ett lagligt, säkert och ansvarsfullt sätt. Alla medarbetare ska vara proaktiva och hitta sätt som gör att vi kan minska avfall och använda energi, vatten och naturresurser mer effektivt.

  Utöver att följa miljölagar har Danaher ett starkt engagemang för hållbarhet i all vår verksamhet. Vårt engagemang för miljöskydd och hållbarhet omfattar

  • kontinuerlig förbättring av miljöresultat och minimering av slöseri, vatten- och energiförbrukning 
  • förebyggande av föroreningar
  • integrering av god miljöpraxis i vår affärspraxis, inklusive anskaffning och produktdesign, testning, tillverkning och support
  • övervägande av miljöpåverkan vid utveckling av nya produkter och processer, inför val av produktmaterial och före köp, leasing eller försäljning av egendom.