Samhällsengagemang

I DET HÄR AVSNITTET:
  Att bidra till att uppnå potentialen i livet är vad vi gör varje dag på en global skala … tillhandahålla rent vatten, utveckla vetenskaplig forskning och personlig hälsa, genom att säkerställa produktsäkerhet. Varje dag bidrar vi till att förbättra livskvaliteten världen över.

  Att vara ett ansvarstagande företag är djupt förankrat hos Danahers kultur- och affärsverksamhet, och så har det varit i decennier. Vi är stolta över vårt rykte som en god företagsmedborgare och granne.

  Hållbarhet är för oss inte bara ett ord eller en slogan. Det är kärnan i vilka vi är och vad vi gör. Våra innovationer förbättrar livskvaliteten på meningsfulla sätt. Runtom i världen utvecklar våra verksamheter livräddande forskning, förbättrar hälsa och säkerhet och propagerar för en bättre miljö. På det lokala planet är våra medarbetare engagerade i goda ändamål och organisationer som gör skillnad i de samhällen där de bor och arbetar.

  För att säkerställa att vårt hållbarhetsarbete ligger i linje med vårt engagemang för etik och integritet, se till att ha följande i åtanke:

  • Lämna inte något direkt eller indirekt bidrag i företagets namn om du inte är behörig att göra det.  
  • Om du ställer upp som frivillig för att hjälpa välgörenhetsorganisationer, se till att du deltar som privatperson, om ditt arbete inte godkänns eller stöds av företaget.
  • Att vända sig till eller utöva påtryckningar på kunder, affärspartner eller andra medarbetare för att stödja välgörenhet eller ändamål som du själv uppskattar är inte tillåtet.

  Ta reda på mer om vår policy