Antibestickning och antikorruption

I DET HÄR AVSNITTET:

  Utför alltid arbete på ett hederligt sätt och med integritet. Erbjud aldrig och ta aldrig emot en muta från någon, inklusive . Kom ihåg att vi inte bara är ansvariga för våra egna handlingar, utan även för handlingar av tredje part som representerar Danaher, inklusive distributörer, säljare, representanter, konsulter och logistikleverantörer.

  Vissa länder har utökad lagstiftning med straff på bestickning av anställda i offentlig förvaltning. För oss är det dock enkelt: Att erbjuda eller ta emot en muta från någon är alltid fel. 

  • Ta inte emot eller ge någon typ av . Ta inte emot eller ge någon typ av olämplig betalning. 
  • Betala inte ut . Om någon begär att få det, anmäl det till den juridiska avdelningen.
  • Upprätthåll korrekt bokföring och redovisning så att betalningar kan återges och dokumenteras på ett hederligt sätt.
  • Var medveten om antikorruptions- och bestickningsstandarder vid val av tredje part som erbjuder tjänster på uppdrag av oss. Var vaksam och övervaka deras uppförande. 
  • Tänk på att inte anmäla en muta eller annan olaglig aktivitet kan i sig strida mot vår kod.

  Frågor och svar

  Jag fick i uppdrag att anlita en konsult för att hjälpa oss att få lokala tillstånd som behövs till ett nytt projekt. De begärde att få 40 000 dollar i förskott för att ”hjälpa till att sätta igång processen”. Ska jag gå med på att betala det?

  Nej, det ska du inte. Innan du anlitar konsulten måste du tala med juridiska avdelningen eller använda Speak Up! Innan du går med på att göra någon typ av utbetalning, behöver vi få veta vad pengarna ska användas till. Danaher måste säkerställa att pengarna inte används till en muta eller någon annan olämplig betalning. 

  Jag arbetar i ett land som i allmänhet anses vara ett högriskland när det gäller mutor och korruption. Mitt team behöver få godkännande av ett statligt företag innan vi kan skriva avtal med en prioriterad leverantör av viktig utrustning. Vi överväger att betala flera anställda i det statliga företaget och deras makar för att resa till USA en vecka, för att gå på möten under en dag följt av shopping och sightseeing. De anställda anses enligt landets lagar inte vara anställda i offentlig förvaltning, så behöver jag då få förhandsgodkännande? 

  Ja, och du måste granska situationen med den juridiska avdelningen. Definitionen av en anställd i offentlig förvaltning i USA enligt amerikanska Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) och enligt brittiska antikorruptionslagar samt liknande lagar i andra länder kan vara mer omfattande än lokala lagar och kan därför även omfatta anställda i statliga företag. Om så är fallet, kan den föreslagna resan för anställda med makar inte godkännas.

  Ta reda på mer: Danahers antikorruptionspolicy