Respekt på arbetsplatsen

I DET HÄR AVSNITTET:
  Våra värderingar börjar med våra medarbetare. Vi har framgång när vi är det bästa teamet som vi kan vara: olika, innovativa och ansvariga. 

  Vi på Danaher förstår att för att vara framgångsrika måste vi attrahera och behålla fantastiska medarbetare och skapa en arbetsmiljö där de kan utvecklas och vara innovativa. Det handlar om att bygga team som representerar olika bakgrunder, perspektiv, talanger och erfarenheter och att hjälpa dem att samarbeta utan rädsla för trakasserier och diskriminering.  

  • Gör vad du kan för att bidra till en kultur som handlar om respekt, inkludering, samarbete, värdighet och rättvisa.

  • Ta tydligt ställning mot uppförande och kommentarer som inte överensstämmer med vår kultur och våra värderingar.   

  • Om du har en ledande befattning, fatta alla anställningsbeslut utifrån jobbkvalifikationer och legitima affärsöverväganden. 

  Danaher följer alla gällande lagar som rör anställning, arbetsrätt och migration. Vi förväntar oss att alla medarbetare gör detsamma. Oavsett geografiskt läge måste alla anställningsrelaterade beslut baseras på arbetsrelaterade kvalifikationer, utan hänsyn till lagskyddade egenskaper som etnicitet, hudfärg, nationalitet, religion, könstillhörighet, ålder, civilstånd, funktionsnedsättning, veteranstatus, medborgarskap, sexuell läggning, könsidentitet, eller någon annan lagskyddad egenskap.

  Mångfald och inkludering

  Vi bygger våra bästa team genom att hitta unika bakgrunder, perspektiv, talanger och erfarenheter. Det gör det möjligt för oss att attrahera talang som återspeglar samma mångfald som marknaderna och inkluderar kunderna vi tjänar. Vi skapar en inkluderande kultur när vi respekterar andras talang och förmåga.

  På Danaher definierar vi mångfald som någonting unikt som gör oss till de vi är, inklusive hur vi tänker, vår arbetsetik, var vi kommer ifrån, våra erfarenheter, hur vi ser ut och identifierar oss. Vi diskriminerar ingen utifrån lagskyddade egenskaper. 

  Vi definierar inkludering som processen att skapa en kultur och miljö som är öppen, respektfull och accepterande mot alla. I vår kultur får varje medarbetare styrka att utveckla sin unika talang, känner sig helt inkluderad och bekräftad som en värdefull medarbetare i teamet. Varje medarbetare ska känna sig uppmuntrad att utveckla sina förmågor och bidrag, eftersom det gör det möjligt för oss att bygga och bevara vår inkluderande kultur.  

  • Sätt värde på input från andra.
  • Sätt dig själv i den andra personens situation.
  • Lyssna på alla de röster som representerar våra kunder och deras behov.
  • Hjälp till att skapa en arbetsmiljö där fräscha idéer kan leda fram till innovativa teknologier och nya produkter.
  • Engagera dig helhjärtat för ideal som mångfald och inkludering, och för lärande, utveckling och strävan efter att göra det bättre.

  Frågor och svar

  Jag tycker inte att en ledig tjänst i mitt team skulle passa en ensamstående förälder, eftersom det innebär många resor. Det handlar inte om fördomar, utan om att vara praktisk. Är jag skyldig att intervjua kandidater som är ensamstående föräldrar för att vara artig?

  Du är skyldig att intervjua kandidater vars kvalifikationer uppfyller jobbkraven, inte utifrån personliga åsikter eller egna preferenser. Att göra antaganden som handlar om att tillämpa sitt eget filter kan strida mot våra principer om icke-diskriminering. Genom att inte intervjua en kvalificerad lämplig kandidat riskerar vi även att gå miste om den bästa, mest kvalificerade personen för jobbet.

  En av mina medarbetare skickar e-postmeddelanden som innehåller skämt och nedsättande kommentarer om vissa nationaliteter. De gör mig illa till mods och jag raderar dem oftast. Ingen annan har sagt något om dem. Borde jag göra något mer?

  Ja, alla bidrar till att säkerställa att vi värnar vår respektbaserade kultur. Du bör informera din chef och/eller HR eller använda någon av ovanstående kanaler.

  Trakasserier

  Även om juridiska definitioner av trakasserier skiljer sig åt mellan länder, inkluderar ”trakasserier” på Danaher allt ovälkommet beteende mot en annan person som skapar en obehaglig, fientlig eller anstötlig arbetsmiljö. Det är viktigt att framhålla att trakasserier kan handla om något fysiskt, verbalt eller skriftligt och kan göras personligen eller på något annat sätt, som till exempel via e-post. Trakasserier behöver inte handla om något sexuellt.

  Eventuellt stötande beteende kan vara sexuella närmanden, rasistiska skämt eller negativa kommentarer eller skämt om ämnen som rör etnicitet, hudfärg, religion eller sexuell läggning.

  Vi tillåter inte sådant beteende, oavsett om det är olagligt eller inte enligt landets lagar där beteendet äger rum.

  Frågor och svar

  På en affärsresa frågade en av mina kollegor upprepade gånger om jag ville gå ut och ta en drink, och kommenterade även mitt utseende vilket kändes obehagligt för mig. Jag bad honom sluta, men det gjorde han inte. Vi var inte på kontoret och det var ”efter kontorstid” så jag var inte säker på vad jag skulle göra.

  Vi tolererar inte det här beteendet, oavsett om det är under arbetstid eller i någon annan arbetsrelaterad situation, vilket även gäller affärsresor. Det är bra att be kollegan sluta (även om en medarbetare inte är skyldig att göra det). Oavsett hur du känner inför att be din kollega direkt att upphöra med beteendet, bör du hursomhelst kontakta någon av ovanstående kanaler för att diskutera beteendet och få hjälp. På så sätt säkerställer vi snabba och effektiva åtgärder när vi ställs inför beteende som strider mot vår kultur och våra förväntningar. Du bör rapportera problemet via någon av ovanstående kanaler. 

  Jag fick just veta att en god vän och kollega har anklagats för sexuella trakasserier och att en utredning har inletts. Jag kan inte tro att det är sant, och jag tycker att det är rätt att ge min vän en förvarning så att han kan försvara sig. Har jag inte ett ansvar som vän att berätta det för honom?

  Du bör inte ge din vän någon förvarning om utredningen. En snabb och noggrann utredning kommer att genomföras. Det här är allvarliga saker, och det är viktigt att inte på något sätt äventyra utredningen. Att förvarna din vän skulle kunna äventyra utredningen.

  Ta reda på mer om vår policy

  Does this behavior qualify as harassment? As a friend, do you have a responsibility to inform him?

  Använd din kunskap

  Tänk igenom situationerna nedan och välj ditt tillvägagångssätt.

  Affärsresan
  En anklagad kollega
  X

  Kan det här beteendet anses vara trakasserier?

  När du är på affärsresa bjuder din kollega ut dig på en drink och kommenterar ditt utseende, vilket gör dig obekväm. Du ber kollegan att sluta, utan framgång. Det här utspelar sig efter arbetstid, utanför kontoret.

  X

  Rätt

  Det här beteendet är oacceptabelt, oavsett om det var under arbetstid eller i en arbetssituation, som en affärsresa. Tala om för din kollega att sådant är olämpligt och måste upphöra, och att du borde anmäla problemet med hjälp av ovan beskrivna kanaler.

  X

  Fel

  Det här beteendet är oacceptabelt, oavsett om det var under arbetstid eller i en arbetssituation, som en affärsresa. Tala om för din kollega att sådant är olämpligt och måste upphöra, och att du borde anmäla problemet med hjälp av ovan beskrivna kanaler.

  X

  Har du ett ansvar som vän att informera honom?

  Du fick just veta att en god vän och kollega har anklagats för sexuella trakasserier och att en utredning har inletts. Du kan inte tro att det är sant, och tycker att det är rätt att ge din vän en förvarning så att han kan försvara sig.

  X

  Rätt

  Under inga omständigheter ska du förvarna honom om utredningen. Din vän kommer att få möjlighet att svara på anklagelserna, och varje ansträngning kommer att göras för att genomföra en rättvis och oberoende utredning. Anklagelser om sexuella trakasserier är mycket allvarliga, som får konsekvenser för både enskilda individer och Danaher. Att förvarna din vän kan dessutom äventyra utredningen.

  X

  Fel

  Under inga omständigheter ska du förvarna honom om utredningen. Din vän kommer att få möjlighet att svara på anklagelserna, och varje ansträngning kommer att göras för att genomföra en rättvis och oberoende utredning. Anklagelser om sexuella trakasserier är mycket allvarliga, som får konsekvenser för både enskilda individer och Danaher. Att förvarna din vän kan dessutom äventyra utredningen.