Hälsa och säkerhet

I DET HÄR AVSNITTET:

  Vi har ett starkt engagemang för en hälsosam och säker arbetsplats för medarbetarna och andra som besöker våra lokaler. Vårt engagemang för hälsa och säkerhet är dock en uppgift för alla. Ta hand om varandra, jobba tillsammans för att säkerställa att vår verksamhet är säker och ”Stop, Think and Speak Up” när du är orolig eller osäker över potentiella faror på vår arbetsplats.

  • Bidra till en fortsatt säker arbetsplats. Var proaktiv och förhindra skador på arbetsplatsen, oavsett om du arbetar på en Danaher-anläggning eller ute på fältet.

  • Känn till nöd- och säkerhetsprocedurerna som gäller där du arbetar.

  • Hoppa aldrig över eller jobba runt säkerheten, säkerhetsanordningar eller säkerhetsprocedurer.

  • Känn till och följ ditt företags kör- och resepolicy när du kör eller reser i företagsärenden

  • Säkerställ att dina prestationer inte påverkas av alkohol eller några andra droger, inklusive receptbelagda eller ej receptbelagda läkemedel, när du utför arbetsuppgifter för Danaher. Konsumtion av alkoholhaltiga drycker är endast tillåten i måttliga mängder vid företagsevenemang.

  • Hjälp underleverantörer, kunder och andra som vi samarbetar med att förstå och följa våra säkerhetsprocedurer.

  Om du skadas på jobbet, meddela din chef omgående, oavsett hur liten skadan är. Anta aldrig att någon annan anmäler det.

  Våld på arbetsplatsen

  Det finns ingen plats för någon typ av våld på Danaher. Vi tillåter inte

  • att någon hotar eller skrämmer andra vid någon som helst tidpunkt, oavsett om det är fysiskt eller verbalt, oavsett anledning

  • våldshandlingar, mordbrand eller andra kriminella aktiviteter.

  • Vapen får inte medtagas till Danahers anläggningar såvida företaget inte gett särskilt tillstånd och lagen medger det.

  Frågor och svar

  Jag har lagt märke till rutiner inom min avdelning som inte verkar säkra. Vem kan jag tala med? Jag är ny här och vill inte att man uppfattar mig som besvärlig.

  Starta en dialog om din oro med din chef eller anmäl det till verksamhetsutövande företags EHS-chef. Det kan finnas väldigt goda skäl för rutinerna, men det är viktigt att komma ihåg att på Danaher kan man ta upp problem utan att man anses vara besvärlig, tvärtom är det att visa ansvar. Om det du tar upp inte blir hanterat av din chef, använd då Speak Up! eller kontakta någon av de resurser som står i koden.

  En medarbetare verkar vara påverkad av droger. Jag är orolig att hon kan orsaka ett säkerhetsproblem och skada sig själv eller andra. Vad ska jag göra?

  Du gjorde rätt i att känna oro. Om du tror att det finns en säkerhetsrisk, bör du tala med din chef omgående. Det räcker att en person på jobbet är påverkad av alkohol eller droger – lagliga eller olagliga – för att en säkerhetsrisk ska kunna uppstå. Åtgärder måste omgående vidtas för att hantera problemet.

  Ta reda på mer om vår policy