Datasekretess

I DET HÄR AVSNITTET:

  Vi drivs av ett starkt engagemang för en kultur som skyddar den personliga integriteten för våra medarbetare, kunder och affärspartner. Vi måste alltid hantera deras personuppgifter med noggrannhet och skydda personuppgifterna som har anförtrotts till oss.

  Datasäkerhetslagar reglerar hur vi kan samla in, lagra, använda, dela, överföra, skydda och ta bort personuppgifter. Vi måste följa sådana regelverk var vi än bedriver verksamhet. Uppgifterna vi samlar in, använder och lagrar om våra medarbetare, kunder och affärspartner (som inkluderar tredje part, kanalpartner och leverantörer) är företagskonfidentiell information, och den ska aldrig delas med individer eller parter som inte har behörighet att få tillgång till den, och den ska inte användas i något annat syfte än legitima affärer. Hur vi samlar in, använder och lagrar personuppgifter om kunder och medarbetare måste även specificeras i integritetsmeddelanden riktade mot kunder och medarbetare.

  • Skydda personuppgifter och säkerställ att de är korrekta.

  • Samla in, ta fram, använd och lagra personuppgifter endast i legitimt affärssyfte.

  • Följ gällande datasäkerhetslagar, våra datasäkerhetspolicyer och integritetsmeddelanden när du hanterar personuppgifter.

  • Använd säkerhetsverktyg för att dela personuppgifter med individer i och utanför Danaher och begränsa åtkomsten till behöriga individer.

  • När vi anlitar tredje part för att erbjuda tjänster, är de skyldiga att upprätthålla sekretess och skydda personuppgifterna som vi delar.

  Misstänker du att personuppgifter har använts på ett sätt som strider mot våra policyer måste du meddela din chef, sekretessansvarig, juridiska avdelningen eller använda Speak Up!

  Frågor och svar

  För att spara tid har vi använt en öppen SharePoint-plats där vi hanterar HR-ärenden i företaget.  Vi har endast skickat länken till dem som behöver åtkomst, men den är tillgänglig för alla som söker efter den. Jag vill inte att någon ska råka illa ut, men jag tycker inte det är rätt att medarbetares personuppgifter och känsliga data kan bli synliga för alla. Vad ska jag göra?

  Att skydda vår konfidentialitet och integritet är allas ansvar. Du bör omedelbart meddela sekretessansvarig, juridiska avdelningen eller använda Speak Up!, för att effektivt minska riskerna, och ditt team kan få rätt lösning för att kunna hantera medarbetarnas personuppgifter och känsliga data i framtiden.