Hälso- och sjukvårdslagar och regelverk

I DET HÄR AVSNITTET:

  Danaher följer alla lagar och regelverk kring utveckling, tillverkning, distribution, marknadsföring, upphandlingar, försäljning och marknadsföring av våra läkemedelsprodukter. Vi har även ett starkt engagemang för en öppen, konstruktiv och professionell relation med tillsynsmyndigheter kring ärenden som rör regleringspolicy och inlagor.

  Efterlevnad av medicinsk teknologi

  Vissa av Danahers verksamhetsutövande företag tillverkar och säljer medicinsk utrustning och andra produkter som regleras av USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet Food and Drug Administration (FDA) och av liknande myndigheter i andra länder.

  Kvalitets- och säkerhetskraven för dessa produkter är omfattande och komplexa. Att inte följa dem kan få stora konsekvenser. Säkerställ alltid att medicintekniska produkter följer alla tillämpliga regler, regelverk och vägledningar.

  Produktkvalitet och -säkerhet

  Våra medicintekniska kunder litar på Danahers industriledande säkerhet, produktkvalitet och pålitlighet. Vi har alla en viktig roll för att säkerställa att vi tar vårt ansvar för kvaliteten på våra produkter. Vi håller även våra leverantörer och distributörer ansvariga för att säkerställa kvaliteten på deras produkter och tjänster.

  Om du blir uppmärksam på ett kvalitetsproblem som rör våra medicinska produkter, har du ansvar för att omgående göra en anmälan till verksamhetsutövande företags kundtjänst eller avdelning som hanterar klagomål.

  Marknadsföringsaktiviteter

  Vi förstår och följer de stränga regelverk som styr våra marknadsföringsaktiviteter och utbildnings- och affärsrelationer med hälso- och sjukvårdspersonal. Vi marknadsför våra medicinska produkter helt och hållet baserat på deras godkändmärkning, och vi säljer våra produkter utifrån korrekt och sanningsenlig information.

  All information som vi förmedlar till omvärlden om våra medicinska produkter ska vara sanningsenlig, balanserad och baseras på data och relevant erfarenhet. Allt material som skapas för att användas i marknadsföringen av våra produkter ska granskas och godkännas i lämpliga kanaler.

  Vi inhämtar alltid lämpliga juridiska och regulatoriska godkännanden av våra medicinska produkter. Eftersom godkännanden skiljer sig åt mellan länder följer vi specifika krav på marknadsföring och försäljning av våra produkter som gäller för varje enskilt land.

  Klinisk forskning

  Vi har ett ständigt engagemang för att trygga säkerheten, integriteten och hälsan för patienterna som ställer upp som frivilliga i våra kliniska prövningar. Vi uppfyller alla regleringskrav samt högt ställda etiska, vetenskapliga och kliniska krav för alla våra forskningsprojekt världen över.

  Ta reda på mer om vår policy