Myndighetsrelationer

I DET HÄR AVSNITTET:

  Särskilda juridiska avtalsregler gäller ofta för våra mellanhavanden med myndigheter. Dessa regler kan bland annat handla om inköps- och upphandlingsregler, särskilda fakturerings- och bokföringsregler samt restriktioner för de underleverantörer eller agenter som vi anlitar.

  Oavsett vilka lagar som gäller i ditt land, måste du respektera följande grundläggande principer:

  • Delta alltid i offentliga upphandlingar med största möjliga integritet och ärlighet.

  • Försök aldrig att vinna ett myndighetsuppdrag eller påverka anbudsspecifikationer genom att erbjuda något av värde för en myndighetsanställd eller någon släkting eller medarbetare till en myndighetsanställd.

  • Försök aldrig att inhämta information för att ge Danaher ojusta konkurrensfördelar i en offentlig upphandling.

  • Var alltid uppriktig och korrekt i all skriftlig och muntlig kommunikation med myndigheter och offentligt anställda tjänstemän.

  • Behåll alla handlingar som krävs enligt lag.

  • Följ avtalsvillkoren för myndighetsuppdraget noggrant. Till exempel, byt aldrig ut några varor och tjänster som ska levereras mot ersättningsprodukter och -tjänster och gör inga avvikelser från krav utan skriftligt tillstånd.

  • Ta kontakt med den juridiska avdelningen om du har några frågor.

  Oavsett var du är verksam, om du försöker vinna ett myndighetsuppdrag åt Danaher, eller är ansvarig för att utföra arbete enligt avtal med myndighet, är du även skyldig att känna till och följa alla lagar som gäller för offentlig upphandling och avtal.

  Frågor och svar

  Teknikchefen som arbetar för ett offentligt sjukhus vill titta på vår senaste teknik. Han betalar för sina egna flygresor och hotellövernattningar, men vill att vi ska tillhandahålla administrativ support och lokala transportmedel. Han förväntar sig även att vi ska bjuda ut honom på kvällen. Är det här lämpligt?

  Det första man bör notera är att teknikchefen är en myndighetsföreträdare, eftersom det handlar om en anställd på ett offentligt sjukhus. Du kan bistå myndighetsbesök och delegationer för statliga företag på våra kontor och anläggningar, men bara om allt godkänns i förväg av juridiska avdelningen. Det är även tillåtet att marknadsföra, demonstrera och förklara fördelarna med våra produkter eller teknik för myndighetspersonalen som är beslutsfattare och potentiella partner, men du får aldrig försöka påverka dem genom att erbjuda dem personliga förmåner. Diskutera situationen med juridiska avdelningen innan du vidtar ytterligare åtgärder.

  Ta reda på mer om vår policy

  Samarbete med utredningar

  Samarbeta alltid med myndigheter i samband med begäran om uppgifter eller inspektion. När du besvarar en myndighets begäran, tala sanning och vilseled aldrig någon, hindra aldrig någon i arbetet och försök inte undanhålla, förstöra eller förvanska dokument.

  Meddela den juridiska avdelningen närhelst du får en icke-rutinmässig myndighets begäran om information eller besök.