Gåvor och nöjen

I DET HÄR AVSNITTET:

  Enstaka gåva eller nöjen betraktas ofta som något normalt när man gör affärer. Ibland kan dock även en välmenande gåva vara olämplig och strida mot vår policy eller lagen.

  På Danaher får medarbetare bara ge eller ta emot gävor och andra nöjen av blygsamt ekonomiskt värde och som är rimliga komplement till affärsrelationer samt inte påverkar andra på ett opassande sätt. Vi tar inte emot eller förmedlar gåvor eller nöjen, om avsikten är att påverka ett beslut eller i utbyte mot uppdrag, tjänster eller konfidentiell information.

  Vid utbyte av gåvor och nöjen måste samtliga följande riktlinjer följas:

  • De måste ha ett blygsamt ekonomiskt värde och inte förekomma ofta.

  • Det får inte se ut som att de kan påverka eller framstå som att de påverkar mottagarens affärsomdöme.

  • Det måste finnas ett rimligt affärssyfte.

  • Säkerställ alltid att dokumentationen av gåvor och nöjen är en korrekt och sanningsenlig återgivning av transaktionen.

  Följande förfaranden är inte tillåtna:

  • att ge eller ta emot gåvor eller nöjen under upphandlingsprocessen

  • att ge eller ta emot dyrbara eller ofta förekommande gåvor eller nöjen

  • att ge eller ta emot kontant gåva eller kontanter i någon form (presentkort eller gåvocheck)

  • att ge eller ta emot gåvor eller nöjen som kan vara besvärande för Danaher eller skada ditt eller Danahers rykte

  • alla gåvor eller nöjen som strider mot mottagarens företagspolicy

  • att ge gåvor, förmåner eller nöjen av något slag till statstjänsteman.

  Gåvor och nöjen – anställda i offentlig förvaltning

  Var extra försiktig i kontakter med anställda i offentlig förvaltning. Komplexa regler omger gåvor och nöjen för anställda i offentlig förvaltning, som inkluderar anställda i statliga organ. Det som kan vara tillåtet för affärskunder kan vara olagligt i relationer med myndigheter.

  • Inga gåvor eller andra förmåner, inklusive nöjen och underhållning, kan erbjudas till anställda i offentlig förvaltning.

  • Alla förfrågningar från en anställd i offentlig förvaltning till en medarbetare angående en betalning, som inte avser legitima skatter och avgifter, måste rapporteras omgående till den juridiska avdelningen.

  • Ta omgående kontakt med den juridiska avdelningen om du har några frågor.

  Kom ihåg: I många länder där vi är verksamma är anställda i offentlig förvaltning även hälso- och sjukvårdspersonal, hälso- och sjukvårdsadministratörer samt personal i sjukhus och statligt drivna sjukvårdsprogram. 

  Frågor och svar

  En leverantör erbjöd mig två biljetter till en Broadway-show. Hankan inte följa med mig, men bad mig ta med en vän. Biljetterna är antagligen dyra. Får jag ta emot dem?

  Eftersom leverantören inte ska följa med dig, anses biljetterna inte vara nöjen, utan en gåva. Du måste få godkännande av din chef som kommer att ge mer vägledning i linje med Danahers och OpCo:s policyer.

  Ta reda på mer: Policy om gåvor och nöjen på Danaher Connect