Omvärldsbevakning

I DET HÄR AVSNITTET:

  Vi inhämtar endast konkurrensinformation på laglig väg, aldrig genom förvanskning eller annat beteende som kan tolkas som "spioneri". 

  • När vi samlar in affärsinformation lever vi alltid upp till våra integritetskrav. Vi inlåter oss aldrig i bedrägeri, förvanskning eller vilseledande beteende för att inhämta information.

  • När vi anställer före detta medarbetare till konkurrenter måste vi respektera alla lagar eller avtalsskyldigheter att inte använda eller avslöja konfidentiell information om deras före detta arbetsgivare.

  • Har du några frågor om huruvida vissa konkurrensaktiviteter följer vår kod, ska du omgående ta kontakt med din chef eller juridiska avdelning.

  Frågor och svar

  Fråga: Jag har precis börjat på Danaher efter att i flera år ha arbetat för en av våra konkurrenter. Kan jag dela konfidentiell och skyddad marknadsföringsinformation som jag producerade på mitt förra företag? 

  Du kan använda generell kunskap och färdigheter som du fick på ditt förra jobb. Till Danaher kan du dock inte ta med dig någon konfidentiell eller skyddad information som du eller någon annan har producerat åt din förra arbetsgivare. Är marknadsföringsinformationen konfidentiell, skyddad eller affärshemligheter från din förra arbetsgivare, strider det mot våra policyer om du i nuläget använder eller delar den, samt utgör ett brott mot dina skyldigheter gentemot din förra arbetsgivare och möjligen gällande lag. Du är skyldig att skydda sådan information från din förra arbetsgivare, på samma sätt som Danahers medarbetare är skyldiga att skydda vår information. Vänd dig till den juridiska avdelningen om du har några frågor om specifik information.

  Ta reda på mer om vår policy