Sociala medier

I DET HÄR AVSNITTET:

  När du gör ett uttalande i sociala medier gör du det som privatperson, och det ska inte uppfattas som att du talar eller agerar på uppdrag av Danaher. Tänk på att sociala medier bevakas av kunder, kollegor och tillsynsmyndigheter. Tänk efter innan du trycker på ”skicka” i ett e-postmeddelande eller textmeddelande. När du använder sociala medier:

  • Använd ditt eget omdöme, som att uttrycka idéer och åsikter på ett respektfullt sätt.   
  • Var tydlig med att alla åsikter som du uttrycker är dina privata och inte representerar Danaher. 
  • Avslöja ingen konfidentiell affärsinformation om företaget, våra kunder eller våra affärspartner.
  • Ge inte intryck av att representera företaget, såvida du inte har fått särskilt tillstånd att göra det.
  • Bidra inte till ryktesspridning eller spekulationer om företagets affärer som du kanske är inblandad i eller har kunskap om.

  Frågor och svar

  Någon har publicerat ett påstående i ett socialt nätverk online om Danaher som jag vet är felaktigt. Inlägget hävdar att vi planerar att byta leverantör och antyder inte bara att vi rekommenderar den nya leverantören men att vi även är lite missnöjda med vår nuvarande leverantör. Jag tycker det är viktigt att vi gör en rättelse av informationen. Är det i sin ordning om jag lägger ut ett svar?

  Även om det är frestande att korrigera information och ta kontakt med källan till den felaktiga informationen, bör du i stället kontakta Danahers Corporate Communications Department och låta dem vidta nödvändiga åtgärder.

  Ta reda på mer om vår policy