Användning av företagstillgångar

I DET HÄR AVSNITTET:

  Varje medarbetare anförtros åtkomst till företagets tillgångar. Vi måste skydda dem mot förlust, skada, stöld, ödeläggelse och missbruk. Digital kommunikation som använder företagets tillgångar eller företagets verktyg behöver inte vara konfidentiell.

  Danahers tillgångar inkluderar fysisk egendom, faciliteter, utrustning, fordon, inventarier och material, samt även affärsmöjligheter, finansiella resurser, immaterialrätt, konfidentiell information, filer, dokument, informationssystem och data.

  • Våra tillgångar får inte skänkas eller säljas till någon utan godkännande.
  • Använd endast godkänd mjukvara, enheter och procedurer.
  • E-post, våra informationssystem och tillhörande data betraktas som företagets egendom. Du ska inte vänta dig någon personlig integritet när du använder företagets tillgångar. Danaher har ett ansvar för att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda våra företagstillgångar.
  • Begränsad privat användning av telefon, internet, e-post och snabbmeddelanden är tillåtet om det inte inkräktar på ditt arbete, företagsanvändning av systemen eller strider mot Danahers policy.

  Våra "officers" är de enda medarbetare som får signera dokument eller utöva befogenheter för Danaher Corporations räkning, eller ge andra fullmakt att göra det. I din verksamhet är tecknings- och attesträtten även begränsad och förbehållen vissa roller och individer. Att göra affärsåtaganden utanför dessa processer, via privata affärsuppgörelser eller på andra sätt, är inte tillåtet.  

  Vid minsta osäkerhet om huruvida du har rätt att signera dokument eller vidta annan åtgärd för företagets eller dotterbolags räkning, agera först när du kan bekräfta att du har rätt att agera eller har fått godkännande.

  Frågor och svar

  Jag har ett företag som sysslar med hälsnings- och gratulationskort, som jag driver hemifrån och oftast på helgerna. På dagar när jag har tid över på lunchen, kan jag då använda min Danaher-dator för att behandla ordrar från  föregående dag?

  Nej, vår policy förbjuder affärsutövning som inte handlar om Danaher i våra informationssystem. Du får endast driva ditt privata företag hemifrån och använda din egen dator och system.

  Cybersäkerhet

  Vi blir alla allt mer beroende av sammankopplade enheter (bärbara datorer, surfplattor, mobiltelefoner) och informationssystem för affärsutövning och affärskommunikation. Alla måste vi se till att skydda våra data och informationssystem mot tillfällig och avsiktlig felaktig användning, missbruk, manipulering, nedstängning eller obehörig åtkomst till våra informationssystem och data.

  • Säkerställ att du följer våra policyer och procedurer som är utformade för att skydda våra system, program, nätverk och tillgångar mot angrepp, skada eller obehörig åtkomst.
  • Applicera tänkesättet Tänk. Skydda. Säkerställ. Tillsammans. när du använder företagets informationssystem och tar fram företagsdata.
  • Lämna aldrig ut eller tillåt att någon utöver dig själv använder dina användarnamn och lösenord.
  • Var uppmärksam på nätfiske eller andra försök att komma över personuppgifter eller företagsinformation.
  • Öppna aldrig suspekta länkar i e-postmeddelanden, även om du tror att du känner avsändaren.

  Ta reda på mer: Danahers informationssäkerhetspolicy