Extern kommunikation

I DET HÄR AVSNITTET:

    Danaher strävar efter att förmedla tydlig och korrekt information till medier, finansanalytiker och allmänheten. Förutom att tillgodose viktiga juridiska krav, kan vi därigenom bibehålla förtroendet hos aktieägare, potentiella investerare och reglerande myndigheter. Det här stärker även vårt rykte som företag. Därför är det viktigt att endast utsedda medarbetare uttalar sig offentligt för Danahers räkning.

    • Om du får ett samtal eller begäran om information från en medierepresentant eller en finansanalytiker, samla då in alla relevanta fakta och konsultera Danahers Corporate Communications eller Danahers Investor Relations Department innan du svarar.
    • Ge aldrig intryck av att du uttalar dig på uppdrag av Danaher i någon typ av kommunikation som kan bli offentlig, om du inte har fått särskilt godkännande att du får göra det av en lämplig representant för Danaher Corporation.
    • Få godkännande av Danahers Corporate Communications Department innan du gör offentliga anföranden, skriver artiklar för yrkestidskrifter eller deltar i offentliga sammanhang när du talar på uppdrag av Danaher.

    Ta reda på mer om vår policy