Användning av information

I DET HÄR AVSNITTET:

  Obehörig publicering av konfidentiell och skyddad information och/eller affärshemligheter kan orsaka att vi förlorar konkurrensfördel, skada Danaher och våra relationer med kunder och affärspartner. Därför måste all sådan information hanteras med stor försiktighet. Här följer några exempel på denna typ av information:

  • försäljningsresultat, totalt eller per produkt
  • kundlistor
  • produktpris och kostnadsinformation
  • personuppgifter om våra medarbetare, kunder och leverantörer
  • tekniska uppgifter om våra system, produkter och tillverkningsprocesser  
  • våra affärsstrategier
  • produktlanseringsplaner.

  Medarbetare måste säkerställa att de

  • använder och avslöjar konfidentiell information enbart i legitima affärssyften

  • ger konfidentiell information rätt beteckning för att upplysa om hur den ska hanteras, distribueras och förstöras

  • aldrig delar lösenord eller tillåter att andra personer, inklusive familj och vänner, använder våra informationsteknikresurser

  • aldrig avslöjar information för tredje part, inklusive affärspartner, utan lämplig behörighet och lämpliga sekretessavtal. Vid minsta osäkerhet, vänd dig till din chef eller juridiska avdelning

  • aldrig diskuterar konfidentiell information på offentliga platser där andra kan höra eller lämnar konfidentiell information, datorer, mobiltelefoner eller andra digitala enheter som förvarar konfidentiell information på platser där andra kan stjäla eller få åtkomst till den.

  Dessa skyldigheter gäller även efter att din anställning på Danaher har upphört. När du lämnar Danaher får du aldrig avslöja eller använda någon av Danahers konfidentiella information, och du måste lämna tillbaka alla kopior på material och enheter som innehåller Danahers konfidentiella information.

  Immaterialrätt

  Immaterialrätt handlar om uppfinningar, idéer, varumärken och originalverk som kan innebära konkurrensfördel på marknaden. Det är sådana saker vi menar när vi talar om ledande innovationer, och dem måste vi skydda mot våra konkurrenter. Allt obehörigt avslöjande eller missbruk, antingen under eller efter din anställning hos Danaher, kan vara skadligt för företaget eller våra kunder. Alla medarbetare som skapar immateriell egendom måste följa sitt Danaher-företags policyer och processer för att identifiera och skydda immaterialrätten.

  Tredje part anförtror oss sin konfidentiella och skyddade information, och det är lika viktigt att vi hanterar den med försiktighet. Tredje parts konfidentiella information ska endast användas i enlighet med specifika villkor för en giltig licens eller annan laglig rätt till sådan användning.  

  Har du några frågor eller problem som rör lämplig användning av skyddad information eller immateriell egendom, vänd dig till den juridiska avdelningen.

  Frågor och svar

  Jag jobbar ofta med företagets konfidentiella information i samband med projekt. Nu har jag en snäv deadline och måste jobba med projektet över helgen. Får jag använda min privata laptop hemma när jag arbetar med företagets konfidentiella information?

  Du får endast spara företagets konfidentiella information på företagets bärbara dator, mobila enhet eller lagringsenhet/USB-minne som har lämpliga skyddsanordningar installerade för att skydda företagets konfidentiella information.  Nedladdning, redigering och även åtkomst till företagets konfidentiella information på annan dator än företagets gör dig och företaget sårbara för stöld eller förlust. Det strider även mot Danahers informationssäkerhetspolicy. 

  Ta reda på mer:
  Immaterialrättspolicy
  Danahers informationssäkerhetspolicy

  Skydda affärshemligheter

  Under din tid på företaget kan du få reda på viktig för allmänheten okänd information om Danaher eller andra börsnoterade bolag. Att använda sådan information för personlig vinning eller att dela den med andra är inte bara ohederligt mot investerare, utan även olagligt.

  • Köp eller sälj aldrig aktier, obligationer, optioner eller andra värdepapper i annat börsnoterat bolag, inklusive Danaher, med hjälp av information.

  • Lämna aldrig ut någon viktig för allmänheten okänd information till andra, även känd som insidertips.

  • Viktig för allmänheten okänd information kan omfatta

   • nyheter om fusioner, företagsköp eller avyttringar.
   • en planerad försäljning av företagets värdepapper.
   • Större reglerande åtgärder eller större rättsliga processer som rör företaget.
   • Betydande förändringar i ledningen.
   • Tilldelning av ett större uppdrag eller förlust av ett större befintligt uppdrag.
   • Introduktion av ny viktig produkt, teknologi, tjänst eller viktig utveckling av befintliga produkter, teknologier eller tjänster.
  • Vissa medarbetare kan även sättas i ”karantän”, då de inte får syssla med affärer som omfattar Danahers värdepapper, och de kan när som helst även bli föremål för kontroll innan de får handla med Danahers värdepapper.

  • Har du några frågor om huruvida information är viktig och för allmänheten okänd, kontakta juridiska avdelningen.

  Frågor och svar

  Min chef bad mig ta fram lite finansiellt material om ett företagsköp som Danaher överväger. Informationen är konfidentiell och ännu inte känd för allmänheten. Utifrån informationen jag har gått igenom tror jag att aktien för inköpsobjektet kommer att gå upp snabbt så fort nyheten offentliggörs. Jag vet att jag inte kan köpa aktier i företaget som vi planerar att köpa, men kan jag förmedla informationen till min bror eftersom han inte är en ”insider”?

  Nej, du får inte dela nyheten med andra eftersom den är konfidentiell. Informationen kan även vara viktig och för allmänheten okänd information, och att dela den kan av andra betraktas som insidertips, vilket strider mot lagen och våra policyer.

  Ta reda på mer om vår policy