Vårt gemensamma syfte och våra kärnvärden

I DET HÄR AVSNITTET:

  Vårt gemensamma mål: Hjälpa till att uppnå livets potential

  Det började som en idé för ett bättre sätt, men som alla goda idéer utvecklades den till en passion.

  • På Danaher ser vi varje utmaning som en möjlighet.
  • Vi försöker hela tiden att göra saker och ting bättre — för våra kunder, vårt företag och världen.

  Våra kärnvärden

  Bästa teamet vinner
  Begåvade människor får blomstra i Danahers rörliga och resultatorienterade kultur. Våra värderingar börjar med våra medarbetare.

  • Vi värdesätter våra medarbetare och deras unika bidrag, och vi investerar i deras utveckling.
  • Vi har en passion för rekrytering, att utveckla och behålla det mest talangfulla teamet som har största möjliga mångfald.
  • Varje dag skickar vi det allra duktigaste, mest samarbetsinriktade och engagerade teamet ut på arbetsfältet.

  Vi lyssnar när kunden talar
  En av våra viktigaste ansvarsuppgifter är att lyssna på våra kunder.

  • Vi strävar ständigt efter att få djupgående insikter om våra kunders behov, såväl explicit som implicit.
  • Vårt starka kundfokus hjälper oss att skapa innovativa lösningar som möter behoven direkt.
  • Med våra processer och produkter försöker vi leverera högre värde varje dag, förbättra våra kunders upplevelser och överträffa deras förväntningar.

  Kaizen är vårt sätt att leva
  Via kaizen och ständiga förbättringar tar vi hand om kundens behov med åtgärder som bidrar till det gemensamma bästa.

  • Kunder utmanar oss och vi utmanar oss själva, för att ständigt bli bättre. Vi sätter ribban högt, för oss själva och varandra.
  • Med vår starka kultur med grunden i Danaher Business System (DBS) strävar vi ständigt efter att genomföra förbättringar på ett meningsfullt sätt, för vårt företag, våra kunder, våra medarbetare och världen.
  • Vår drivkraft för ständiga förbättringar gör att vi ligger före våra konkurrenter, vilket skapar bestående värden och påverkan i global skala.

  Innovationer definierar vår framtid
  Ett viktigt medel i vår strävan efter ständiga förbättringar är innovation som gör skillnad.

  • Kunder litar på oss. Vi hittar möjligheter och definierar framtiden, levererar innovativa produkter, tjänster och lösningar för deras viktigaste behov.
  • Innovation är vårt viktigaste konkurrensmedel. Vi är på jakt efter nya kreativa idéer, små som stora, för att skapa värde och driva innovation.
  • Vi förbättrar människors liv genom att leverera teknologier som gör skillnad. När vi hjälper våra kunder att uppnå fantastiska saker kan vi förbättra livskvaliteten världen över.

  Vi konkurrerar för våra aktieägare
  Genom att leva upp till våra kärnvärden levererar vi högsta möjliga värde till våra aktieägare.

  • Vår välmeriterade bakgrund gör det möjligt för oss att ständigt återinvestera i våra verksamheter och medarbetare för att hjälpa dem att nå sin fulla potential.
  • Vi vinner våra aktieägares förtroende och investering genom att uppfylla de högsta integritetskraven, ge våra kunder fantastisk service och vårt starka engagemang för att bygga ett bättre företag varje dag.