Ett meddelande från Rainer M. Blair

Danaher Corporation fortsätter att växa via utveckling och innovation. Vi är ett ledande forsknings- och teknikföretag som tillgodoser vitt skilda behov hos våra intressenter: våra medarbetare, kunder, leverantörer, aktieägare och lokalsamhällen. En sak som inte förändras när vi växer är vårt engagemang för att bedriva verksamhet med högsta möjliga etiska standard. 

Vårt engagemang kommer till uttryck i vårt gemensamma mål och kärnvärden. Genom teamwork, innovation och att lyssna på våra kunder kan vi åstadkomma fantastiska saker och gör verklig skillnad runtom i världen.

Vår uppdaterade uppförandekod anger standarder för hur vi bedriver vår verksamhet. Koden omfattar en rad olika frågor, alltifrån datasekretess och användning av företagsresurser till gåvor och intressekonflikter. Den tar även upp cybersäkerhet och förmedlar vår syn på en mångfacetterad arbetsplats som är fri från trakasserier och välkomnar alla. Uppförandekoden gäller alla medarbetare och uttrycker en tydlig förväntan att våra standarder måste följas i alla arbetsrelaterade aktiviteter, oavsett marknadstryck.

Danahers företagsledning har ett utökat ansvar för att leda genom exempel och hjälpa andra att förstå och leva upp till sitt ansvar för etik och efterlevnad.

Danaher är lyckligt lottade som har fantastiska medarbetare i hela vår organisation. Vi vet att vi kan räkna med varenda en och litar på att ni använder ert goda omdöme och att ni ber om hjälp när ni är osäkra.

Tack för ert hårda arbete och engagemang för vårt gemensamma mål – att hjälpa till att uppnå livets mål.

Rainer M. Blair
President and Chief Executive Officer
Danaher Corporation