Ditt ansvar

I DET HÄR AVSNITTET:

  Du har ett ansvar mot dig själv, dina medarbetare och företaget att bedriva verksamhet enligt gällande lagar och etik.

  Se till att du förstår vår kod och våra policyer och var uppmärksam på vilken policy som gäller för ditt ansvarsområde. Om något verkar oklart kring vilket ansvar du har eller vad som är rätt, tala i så fall med dinchef eller konsultera någon av de resurser som anges i vår kod, inklusive Speak Up! och andra resurser som anges i Danaher Escalation Policy.

  Gör ditt bästa för att förhindra avvikelser från vår kod och policy innan de inträffar. Om du misstänker att en avvikelse har skett, ska du berätta det. Att ignorera problem gör bara avvikelserna värre.

  När du agerar och Speak Up!, hjälper du oss att ta hand om problem som annars skulle kunna skada andra eller vårt företag.

  Utökat ansvar för Danahers företagsledning

  Om du har en ledande befattning eller är chef, har du ett ännu större ansvar att hjälpa oss att leva upp till våra höga krav när det gäller etik och efterlevnad.

  • Led genom exempel och var en förebild för att agera etiskt.

  • Var en resurs för andra. Kommunicera med medarbetare och affärspartner om vilken roll koden och policyer spelar i deras dagliga arbete och hjälp dem att förstå hur viktigt det är med en stark etik- och efterlevnadskultur.

  • Skapa en miljö där medarbetare förstår sina ansvarsuppgifter och känner sig så trygga att de vågar ta upp problem utan rädsla för sanktioner.

  • Tänk etik och efterlevnad när du rekryterar, utvärderar och belönar medarbetare.

  Frågor och svar

  Jag är chef. Om jag upptäcker dåligt uppförande utanför mitt ansvarsområde, är jag då ändå skyldig att anmäla problemet? Jag vill helst inte bli inblandad.

  Du är i första hand ansvarig för medarbetare inom ditt område, men alla medarbetare - särskilt de i ledande ställning - är skyldiga att anmäla allt dåligt uppförande som de uppmärksammar. Det bästa angreppssättet är att först prata med chefen som övervakar området där problemet finns, men om det inte fungerar eller om det inte är genomförbart, bör du använda någon av de andra resurserna som anges i koden. Kom ihåg: Om det finns dåligt uppförande på Danaher så är det ett problem för oss alla.