Våra krav

I DET HÄR AVSNITTET:
  Växa med integritet säkerställer inte bara att vi är stolta över vår framgång, utan även över hur vi uppnår den.

  Uppförandestandarder är nu uppförandekoden

  Vår uppdaterade uppförandekod ersätter våra uppförandestandarder (SOC).  Vi har ändrat formen och strömlinjeformat innehållet för att säkerställa att det håller sig aktuellt, i enlighet med bästa praxis, och att det är relevant för dagens affärsutmaningar. Vi har även gjort förtydliganden för att säkerställa att det förblir användbart och en praktisk resurs för medarbetarna.

  Vissa saker ärannorlunda, medan annat ser likadant ut. Våra kärnvärden och vårt engagemang för högt ställda etiska krav förblir desamma. Genom hela den nya koden kommer du att finna länkar till våra policyer, som ger fler detaljer och konkreta saker än det som ingår i koden.

  Företagsdokument, utbildningsmaterial och policyer kommer att ändras med tiden och referera till uppförandekoden (koden).  Koden och uppförandestandarder (SOC) kan användas utbytbarti takt med att dokument uppdateras.

  Kunna vår kod

  Välkommen till vår uppförandekod (kod).

  Förr eller senare ställs vi alla inför svåra affärsbeslut. När sådana situationer uppstår är vi på Danaher lyckligt lottade, då vi har resurser att vända oss till för att få hjälp. Vi kan lita på varandra, på våra ledare och på ämnesexperter i hela företaget. Minst lika viktigt är att vi även har våra kärnvärden våra kärnvärden  som utgör ett ramverk för våra beslut. (Genom hela koden refererar "Danaher" eller "företaget" till Danaher Corporation, alla Danaher-företag och sina direkta eller indirekta dotterbolag.)

  Koden är till för att hjälpa oss att tillämpa våra kärnvärden, våra policyer och lagar, så att vi fattar de bästa besluten för oss själva, våra kollegor, kunder och Danaher.

  Koden kan så klart inte täcka varje situation. Om du behöver ytterligare information eller vägledning, kan du kontakta någon av de resurser som anges i koden. Mer detaljerade policyer för specifika frågor finns även tillgängliga på Danaher Connect.

  Vår kod gäller överallt där vi bedriver verksamhet. Medarbetare förväntas följa de formella kraven i koden, tillämpliga lagar och regelverk samt företagets policy. Skulle en konflikt uppstå mellan kraven i vår kod och lagarna, sederna eller praxis i en viss region, måste du tala med din chef eller vår juridiska avdelning för att bestämma vilka åtgärder som bör vidtas.

  Vem måste följa vår kod?

  Vår kod omfattar alla Danahers medarbetareoch när de agerar på uppdrag av Danaher, alla Danaher Corporations chefer eller företagets direkta eller indirekta dotterbolag.

  Vi förväntar oss dessutom att när någon agerar på uppdrag av oss att de uppför sig på ett sätt som överensstämmer med vår kod och andra policyer. Det gäller våra leverantörer, kanalpartner, konsulter, underleverantörer, logistikleverantörer och affärspartner. Lämpliga åtgärder kan vidtas om en affärspartner inte lever upp till vår kod eller dess avtalsskyldigheter.