Ställa frågor och anmäla oro

I DET HÄR AVSNITTET:

  Alla måste göra sitt om vi ska kunna upprätthålla våra höga krav på etik och integritet. Anser du att något brott mot en lag, vår kod eller policy har begåtts, så Speak Up! Du behöver inte vara säker på alla fakta. Om du ser eller misstänkter olagligt eller oetiskt beteende, eller om du har några frågor, då har du flera val:

  • Diskutera frågan med din chef.

  • Prata med någon annan person i chefsposition, HR, juridiska avdelningen eller internrevisionen.

  • Du kan när som helst ta kontakt med Speak Up! på www.danaherintegrity.com

  När du ställer frågor eller rapporterar problem hjälper du till att säkerställa att Danaher uppnår och upprätthåller de högsta nivåerna av etik och efterlevnad, och du bidrar till att bygga vår framtida framgång.

  Här är några andra viktiga saker att tänka på vid rapportering av brott och avvikelser:

  • Ingen medarbetareska rapportera ett brott för en person som är inblandad i brottet.

  • Om du tar upp ett problem och det inte får en lösning, ska du ta upp det via en annan kanal.

  Så använder man Speak Up!

  Speak Up!-callcentret är självständigt från Danaher och bemannas av tredjeparts etik- och efterlevnadsspecialister. Speak Up! är ett konfidentiellt sätt att ställa frågor, få vägledning och anmäla potentiella brott och avvikelser mot koden eller andra policyer, lagar, regler eller regelverk. Du kan använda Speak Up! dygnet runt, sju dagar i veckan. När du kontaktar Speak Up! kommer specialisten att lyssna, ställa frågor om så behövs och därefter skriva en sammanfattande rapport. Sammanfattningen ställs sedan till Danaher för utvärdering och vidare åtgärd. Du kan även skicka in en anmälan eller förfrågan digitalt genom att gå in på www.danaherintegrity.com

  Du kan välja att ringa anonymt, om det medges av gällande lagar. Om du inte vill identifiera dig, kan Danaher inte avgöra vem som har ringt eller eller loggat in på Speak Up!. Det är viktigt att ge så mycket detaljerad information som möjligt, till exempel vem, vad, när, var. Eftersom Danaher kan behöva ytterligare information, får du ett anmälningsnummer och ombeds att ringa tillbaka vid ett senare tillfälle för att svara på eventuella uppföljningsfrågor.

  Konfidentialitet

  Alla upplysningar som lämnas via Speak Up! eller någon annan rapporteringskanal behandlas konfidentiellt. Om det krävs en utredning, kan uppgifter i vissa fall komma att delas enligt principen om behovsenlig behörighet. Enligt lag kan Danaher bli skyldiga att rapportera sådana aktiviteter.

  Hämnd är förbjudet

  Danaher tillåter inte hämndaktioner mot någon som rapporterar ett problem i god tro. Vi kan heller inte tillåta hämndaktioner mot någon som deltar i en utredning. Om du tror att du har utsatts för en hämndaktion eller har bevittnat en sådan, anmäl det till dina chefer eller använd någon av de resurser som finns i koden.

  Att göra en anmälan i god tro innebär att du uppger all information du har och du rapporterar den på ett ärligt sätt, oavsett om undersökningen av din anmälan avslöjar försummelse eller ej.

  Frågor och svar

  För tre månader sedan använde jag Speak Up! anonymt. Jag var orolig över att min chef hade gett ett uppdrag till ett företag som ägs av hans vän. Det utreddes och jag förstår att vissa åtgärder vidtogs. Allt sedan dess har andra medarbetare slutat tala med mig och inkluderar inte längre mig i viktig kommunikation. Jag är orolig att det här kan påverka min arbetsförmåga negativt. Jag tror att mina kollegor känner till att jag gjorde anmälan och nu försöker hämnas. Handlar det om hämnd? Vad ska jag göra?

  Det här kan vara hämnd. Om du inte känner dig bekväm med att ta upp problemet med din chef, kan du använda Speak Up! eller någon av de andra resurserna som står i koden. En noggrann utredning kommer att göras för att ta reda på vad som ligger bakom dina kollegors beteende. Om utredningen kommer fram till att de har sysslat med hämndaktioner på grund av din rapport, kommer lämpliga åtgärder att vidtas.

  Ansvarsutkrävande och disciplin

  När ett brott mot koden, policyer eller lagar inträffar, kommer lämpliga disciplinära åtgärder att vidtas, som kan sträcka sig till och inkludera uppsägning och avslutad anställning i enlighet med gällande lagar. Vissa åtgärder kan även leda till rättsligt förfarande, påföljd eller åtal.