Fatta rätt beslut

I DET HÄR AVSNITTET:

  Det är inte alltid så lätt att fatta rätt beslut. Ibland är du stressad eller osäker på vad du ska göra. Men kom ihåg alltid att det finns resurser som kan vara till hjälp, och som även anges i koden.

  När du står inför ett svårt beslut kan det vara till hjälp att ställa följande frågor till dig själv:

  • Känns det rätt? Är du säker på att det är rätt väg att gå eller känner du några tvivel?

  • Tror du att det överensstämmer med våra kärnvärden, vår kod och våra policyer?

  • Om det offentliggörs, är du då lika säker på ditt beslut?

  • Skulle du vilja hållas ansvarig för dina handlingar?

  • Gynnar det våra kunder, medarbetare, företaget och samhället?

  Varningstecknen på ett tveksamt beslut

  När beslut ska fattas, lyssna efter följande kommentarer, eftersom de kan vara tecken på att beslutet inte överensstämmer med våra kärnvärden, etik och efterlevnad:

  • ”Lugn, ingen kommer att få reda på det.”

  • ”Vi måste göra vad som än krävs.”

  • ”Vi måste hålla beslutet för oss själva – ingen behöver få veta.”

  • ”Det är så man gör affärer här.”

  • ”Alla andra gör det på det sättet.”

  Att sluta kretsloppet

  Hos Danaher måste etik och efterlevnad ständigt utvecklas för att vara aktuellt när det gäller nya risker och regelverk. När du har bestämt dig, fråga dig själv följande: 

  Anser du att det finns tillräckliga standarder, policyer och resurser på plats för att hantera frågan du ställdes inför, eller bör det göras mer? Om du använde Speak Up!-processen, var du nöjd med hur den fungerade, eller bör det göras förbättringar?  

   Om du anser att mer bör göras, kontakta din chef eller någon av de resurser som står i koden. Dina förslag hjälper oss att förbättra vårt etik- och efterlevnadsprogram.