Kontakta oss

I DET HÄR AVSNITTET:

  Du är välkommen att ta upp alla frågor du har om vår uppförandekod med din juridiska, ekonomiska eller personalavdelning via Speak Up! Helpline eller med nedanstående medarbetare i Danaher Corporation.

  SPEAK UP!

  Anmäl oro och problem till din närmaste chef, HR-chef eller din Speak Up! Helpline. På Speak Up!, kan du vara anonym, om du vill.

  Använd Speak Up! för att rapportera:

  • felaktiga räkenskaper och/eller redovisning
  • bokföring och granskning av oegentligheter
  • mutor, korruption eller olagliga betalningar
  • brottsligt beteende och lagbrott
  • diskriminering och trakasserier
  • produktkvalitetsproblem
  • säkerhets- och miljörisker
  • intressekonflikter
  • stöld eller bedrägeri
  • våld på arbetsplatsen
  • cybersäkerhet
  • hot mot datasekretessen.

  Danahers policy ger medarbetare, som i god tro anmäler oro och problem, skydd mot vedergällning. Kontakta Speak Up! via telefon eller online. För telefonnummer hänvisar vi till Speak Up!:s internationella telefonlista på www.danaherintegrity.com

  Speak Up!:s telefonnummer kan när som helst ändras utan föregående meddelande. Den mest aktuella informationen finns tillgänglig på www.danaherintegrity.com

  DANAHER CORPORATION

  LEGAL AND COMPLIANCE 

  JAMES O'REILLY
  Associate General Counsel och Company Secretary
  jim.oreilly@danaher.com

  MARY BRITTON
  Vice President och Chief Counsel, Litigation
  mary.britton@danaher.com

  PATRICIA KIM
  Vice President och Chief Counsel, Labor and Employment
  patricia.kim@danaher.com

  STEPHEN EVANOFF
  Vice President, Environmental Health & Safety (EH&S)
  stephen.evanoff@danaher.com

  HUMAN RESOURCES

  ANGIE LALOR
  Senior Vice President, Human Resources
  angie.lalor@danaher.com

  INTERNAL AUDIT

  CHRIS SANDBERG
  Vice President, Internal Audit
  chris.sandberg@danaher.com

  DATASEKRETESS

  Datasekretess
  privacy@danaher.com

  CYBER- OCH INFORMATIONSSÄKERHET

  Cybersäkerhet
  cybersecurity@danaher.com

  FÖRETAGSKOMMUNIKATION

  MEGHAN BRITT
  Vice President, Corporate Communications
  meghan.britt@danaher.com

  INVESTERARRELATIONER

  MATT GUGINO
  Vice President, Investor Relations
  mgugino@danaher.com