Etik och efterlevnad på Danaher

I DET HÄR AVSNITTET:

    Danahers uppförandekod stöds av och har Danaher-styrelsens fulla stöd. Danahers styrelse är ansvarig för övervakningen av etik och efterlevnad på Danaher. 

    Etik- och efterlevnadsteamet har bland annat ansvar för att tillämpa och tolka koden, och hanterar inkommande ärenden och undersökningar av Speak Up!-frågor och problem; utvecklar, sprider kunskap och kommunikation om etik och efterlevnad samt assisterar inom design och implementering av förebyggande efterlevnadsåtgärder. 

    Danaher Ethics and Compliance team leds av chefen för etik och efterlevnad som rapporterar direkt till Danaher Corporations General Counsel (chefsjurist), som har direkt tillgång till och rapporteringsansvar till styrelsen och relevant styrelsekommitté. För att administrera koden samarbetar etik- och efterlevnadsteamet med andra företags-, plattforms- och verksamhetsutövares funktioner, inklusive avdelningar inom juridik, HR, intern revisor, finans och andra grupper som fokuserar på att säkerställa och övervaka efterlevnad.