Avslutande ord

Vi vill tacka dig för att du har läst vår uppdaterade uppförandekod. Vi hoppas att den är en användbar resurs för dig när du har några frågor eller står inför ett svårt etiskt och efterlevnadsrelaterat affärsbeslut.

Kom alltid ihåg att alla resurser som vi har tagit upp i koden är till för att hjälpa dig. Om du har några frågor om något särskilt ämne eller förslag på hur vi kan förbättra vårt arbete kring etik och efterlevnad, tveka inte att ta kontakt med oss.

 

Tack

Brian Ellis
Senior Vice President & General Counsel och (chefsjurist)