Działalność polityczna i wsparcie finansowe

W TYM DZIALE:

  Wierzymy w prawo pracowników do udziału w życiu politycznym. Zachęcamy Cię do aktywności w działaniach charytatywnych i politycznych – w czasie wolnym i na Twój własny koszt.

  Z pełnym poszanowaniem obowiązujących przepisów Danaher zastrzega sobie prawo do zajmowania stanowiska w określonych sprawach. Czyniąc to, stosujemy się do wszystkich regulacji dotyczących lobbingu, a nasi pracownicy lub zawodowi lobbyści mogą współpracować z urzędnikami państwowymi w naszym imieniu.

  • We wszystkich wypowiedziach wyraźnie zastrzegaj, że wyrażasz wyłącznie własne poglądy polityczne i działasz we własnym imieniu, a nie korporacji Danaher.
  • Nigdy nie wykorzystuj zasobów firmy w celu finansowania, wspierania lub działania na niekorzyść partii politycznej lub kandydata – bez zgody Zarządu Korporacji Danaher lub komisji powołanej przez Zarząd.
  • Przełożonym nie wolno namawiać pracowników, którzy podlegają im bezpośrednio lub pośrednio, do finansowania, wspierania lub działania na niekorzyść jakiejkolwiek partii politycznej bądź kandydata.
  • Nigdy nie wspieraj organizacji charytatywnej ani polityka z myślą o wywarciu wpływu na jakąś osobę.

  Pytania i odpowiedzi

  Wziąłem udział w kolacji połączonej ze zbiórką pieniędzy dla kandydata w wyborach lokalnych. Ten kandydat wyraża poglądy zgodne z naszymi interesami, czy w związku z tym mogę ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów?

  Nie. Jeśli to zrobisz, będziemy musieli potraktować ten fakt jako finansowe wsparcie polityka, co jest sprzeczne z naszymi regulaminami. O ile możesz swobodnie brać udział w zbiórkach pieniędzy jako osoba prywatna, nie wolno ci wykorzystywać do tego środków firmy ani stwarzać wrażenia, że reprezentujesz korporację Danaher. Jeśli uważasz, że Twój udział mógłby wywołać konflikt interesów lub robić złe wrażenie, omów to z przełożonym.

  Dowiedz się więcej na temat odpowiednich regulacji