Handel międzynarodowy

W TYM DZIALE:

  Zależy nam, aby spełniać obowiązujące normy dotyczące handlu międzynarodowego, w tym także regulacje definiujące kontrolę importu i eksportu, przepisy regulujące sankcje handlowe i prawo antybojkotowe oraz przepisy dotyczące prania pieniędzy. Wszyscy mamy obowiązek zadbać o podporządkowanie się przepisom i regulacjom handlowym każdego z krajów, w których działamy.

  Globalna ekspansja naszej firmy nakłada na każdego pracownika, który zajmuje się importem dóbr, a także towarów, technologii i usług podlegających kontroli wywozu, obowiązek znajomości i stosowania się do obowiązujących przepisów. Obejmują one regulacje dotyczące importu i eksportu, plany kontroli technologii, warunki i zastrzeżenia dotyczące pozwoleń na wywóz, które mogą obowiązywać w danej firmie, oraz Politykę zgodności z regulacjami dotyczącymi importu i eksportu korporacji Danaher.

  Regulacje dotyczące eksportu

  Wszyscy pracownicy mają obowiązek stosować się do przepisów dotyczących eksportu. Normy dotyczące kontroli wywozu regulują kwestię transportu towarów, usług i technologii do innego kraju. Pamiętaj, że przepisy kontroli wywozu dotyczą wielu rodzajów transgranicznej wymiany informacji, w tym przesyłania wiadomości e-mail czy dostępu do różnych serwerów, które mogą gromadzić podlegające kontroli dane techniczne. Stany Zjednoczone kontrolują również transmisję określonych, podlegających przepisom o kontroli, danych technicznych adresowanych do osób niebędących obywatelami amerykańskimi, a przebywającymi na terenie Stanów Zjednoczonych.

  Regulacje dotyczące importu

  Wszyscy pracownicy mają obowiązek stosować się do przepisów dotyczących importu. Normy dotyczące importu regulują przywóz towarów. Dają pewność, że do kraju importującego trafiają wyłącznie zaakceptowane towary i że cła oraz podatki za te dobra zostały pobrane we właściwej wysokości. Musimy zadbać między innymi poprawność informacji w zakresie towarów/nazewnictwa, wartości handlowej i kraju pochodzenia importowanych dóbr.

  Regulacje dotyczące eksportu i importu

  Jeśli w imieniu firmy bądź naszych klientów zajmujesz się transportem towarów i usług pomiędzy krajami, masz obowiązek przestrzegać tych przepisów, bez względu na to, w jakim miejscu pracujesz. Jeśli prawo Stanów Zjednoczonych jest w konflikcie z lokalnym prawem handlowym, zastosowanie może mieć to pierwsze. Zawsze możesz zgłosić się do Zespołu ds. Zgodności z Przepisami o wymianie handlowej lub Działu Prawnego po radę w tego typu kwestiach.

  Prawo o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

  Danaher przestrzega wszelkich przepisów zwalczających pranie pieniędzy lub finansowanie w celach nielegalnych i niewłaściwych. "Pranie pieniędzy" to proceder, w ramach którego osoba lub grupa osób usiłuje zatuszować swoją bezprawną działalność lub sprawić, żeby nielegalne źródła finansowania wyglądały na legalne. Wszyscy pracownicy mają obowiązek pamiętać, by prowadzić interesy wyłącznie z renomowanymi klientami, realizując legalne cele biznesowe i w oparciu o legalne fundusze.

  Powinniśmy znać i stosować się do przepisów i regulacji przeciwdziałającym praniu pieniędzy. To oznacza, że powinniśmy dokonywać i przyjmować zapłatę za towary i usługi wyłącznie drogą zaakceptowanych i udokumentowanych metod płatności, musimy również być czujni i podchodzić z uwagą do wszystkich niecodziennych transakcji z klientami.

  Zwracaj uwagę na „sygnały ostrzegawcze”, takie jak prośby potencjalnych klientów o płatność gotówką lub w innej niecodziennej formie. Jeśli zauważysz sygnały świadczące o praniu pieniędzy, zgłoś je.

  Dowiedz się więcej:
  Regulacje dotyczące importu
  Regulacje dotyczące eksportu