Prawa człowieka

W TYM DZIALE:

  Zależy nam na poszanowaniu praw człowieka i godności każdej osoby, wspieramy międzynarodowe wysiłki na rzecz umocnienia i ochrony praw człowieka.

  Stosujemy się do wszystkich przepisów dotyczących uczciwych zasad zatrudnienia, wolności zrzeszania się, prywatności, układów zbiorowych, imigracji, czasu pracy, płac i godzin, jak również do regulacji zabraniających przymusowej pracy, pracy dzieci, dyskryminacji w miejscu pracy i handlu ludźmi. Nie będziemy tolerować łamania praw człowieka w naszych firmach i łańcuchu dostaw.

  Wszyscy możemy włączyć się w walkę przeciwko łamaniu praw człowieka:

  • Zgłaszaj przełożonemu lub za pośrednictwem procedury Zgłoś to! każde podejrzenie lub dowód naruszania praw człowieka w naszych zakładach lub zakładach naszych partnerów biznesowych.
  • Pamiętaj, że poszanowanie dla ludzkiej godności zaczyna się na poziomie codziennych relacji z klientami czy partnerami biznesowymi. Obejmuje również umacnianie różnorodności i otwartości, ułatwienia dla niepełnosprawnych i nasze zaangażowanie w ochronę praw i godności każdej osoby, z którą pracujemy.

  Pytania i odpowiedzi

  Podczas wizyty u nowego dostawcy zauważyłem, że pracują tam osoby wyglądające bardzo młodo. Kiedy o to zapytałem, otrzymałem wymijającą odpowiedź. Co powinienem z tym zrobić?

  Postąpiłeś słusznie, dopatrując się w tej sytuacji łamania praw człowieka, a także konfrontując dostawcę z problemem. Twoim kolejnym krokiem powinno być zgłoszenie sprawy do Działu Prawnego. Wspieramy prawa człowieka i walkę z ich łamaniem, m.in. z zatrudnianiem dzieci.

  Dowiedz się więcej na temat odpowiednich regulacji