Uczciwa konkurencja

W TYM DZIALE:

  Wierzymy w uczciwą, wolną i otwartą konkurencję. Swoją przewagę nad konkurencją zawdzięczamy jakości naszych produktów, a nie nielegalnym czy nieetycznym praktykom biznesowym.

  W każdym kraju, w którym działamy, obowiązują przepisy normujące relacje z konkurentami, dostawcami, dystrybutorami i klientami. O ile wymagania prawne różnią się, o tyle przepisy dotyczące uczciwej konkurencji (nazywane czasem przepisami antytrustowymi, antymonopolowymi lub o ochronie konkurencji) zazwyczaj służą identycznym celom — ułatwianiu rynkom właściwego funkcjonowania poprzez promowanie konkurencji cenowej, zagwarantowanie klientom wyboru oraz innowacje.

  Spotkania branżowe

  Spotkania branżowe i handlowe służą istotnym i wartościowym celom. Niosą zarazem ryzyko, że spotykający się na nich konkurenci mogą podczas rozmów o wspólnych problemach przekroczyć cienką linię dzielącą od tego, co niedozwolone. Nawet zwykłe żarty na niewłaściwe tematy, takie jak marketing czy strategie cenowe, mogą zostać niewłaściwie zinterpretowane lub zrelacjonowane.  

  Jeśli rozmowa schodzi na tematy antykonkurencyjne, należy odmówić w niej udziału, natychmiast zakończyć dyskusję i poinformować o całej sprawie Działa Prawny.

  • Nigdy nie rozmawiaj ani nie wspominaj przedstawicielom konkurencji o jakimkolwiek aspekcie naszej polityki cenowej, wynikach sprzedaży, klientach lub regionach. Dotyczy to również rozmów nieoficjalnych.
  • Nie bierz udziału w rozmowach o bojkocie klientów, dostawców czy konkurentów.
  • Nie umawiaj się z konkurencją na ustawianie przetargów, nie umawiaj się z klientami ani konkurencją, że nie będziecie współpracować z innymi firmami.
  • Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące naruszeń praw antykonkurencyjnych, zwróć się do Działu Prawnego.

  Dowiedz się więcej na temat odpowiednich regulacji