Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój

W TYM DZIALE:

  Dokładamy wszelkich starań, aby spełnić, a nawet przekroczyć wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska, dostosować się do regulacji i zdobyć wszelkie wymagane pozwolenia. Stosujemy praktyki przyjazne środowisku, gwarantujące jego ochronę.

  Osoby pracujące z substancjami kontrolowanymi mają szczególny obowiązek dopilnować, aby materiały te były magazynowane, transportowane i niszczone w warunkach bezpiecznych i zgodnych z prawem oraz w sposób odpowiedzialny. Wszyscy pracownicy powinni aktywnie poszukiwać sposobów na ograniczenie liczby produkowanych odpadów, na efektywniejsze zużycie energii, wody i zasobów naturalnych.

  Dbamy o przestrzeganie norm środowiskowych, a także wszechstronnie działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska oraz zrównoważony rozwój przejawia się w następujących inicjatywach:

  • nieustannie dążymy do zminimalizowania uciążliwości naszej działalności dla środowiska, redukujemy ilość odpadów, zużycie wody i energii;
  • przeciwdziałamy zanieczyszczeniom;
  • włączamy nasze praktyki przyjazne środowisku w nasze działania biznesowe, m.in. zaopatrzenie, design produktów, testy, produkcję i wsparcie;
  • projektując nowe produkty lub planując procedury, wybierając materiały do produkcji, a także kupując, biorąc w leasing bądź wynajmując tereny i nieruchomości, zawsze uwzględniamy wpływ naszej działalności na środowisko.