Zwalczanie łapownictwa i korupcji

W TYM DZIALE:

  Zawsze pracuj uczciwie i w zgodzie z zasadami etyki. Nie przyjmuj łapówek nigdy i od nikogo, włączając w to  — pamiętaj zarazem, że odpowiadamy nie tylko za własne działania, ale także za działania podmiotów zewnętrznych, które reprezentują firmę Danaher, w tym dystrybutorów, pośredników sprzedaży, przedstawicieli, konsultantów oraz dostawców usług logistycznych.

  Przepisy prawne niektórych krajów przewidują dodatkowe kary za próby przekupstwa urzędników państwowych, ale dla nas sprawa jest prosta: wręczanie komukolwiek i przyjmowanie łapówek od kogokolwiek jest zawsze niedopuszczalne.

  • Nie wręczaj i nie przyjmuj lub prowizji ani nie żadnej innej formy nielegalnej zapłaty.
  • Nie dawaj . Jeśli ktokolwiek jej od Ciebie zażąda, zgłoś sprawę do Działu Prawnego.
  • Zachowuj porządek w księgach i dokumentacji, aby każda płatność była starannie opisana i udokumentowana.
  • Przy wyborze podmiotów zewnętrznych świadczących dla nas usługi kieruj się naszymi standardami antykorupcyjnymi. Zachowaj czujność i kontroluj ich działania.
  • Pamiętaj, że zlekceważenie obowiązku zgłoszenia łapówki lub innych czynów niezgodnych z prawem może być naruszeniem naszego Kodeksu.

  Pytania i odpowiedzi

  Otrzymałam zgodę na zatrudnienie konsultanta, który miał nam pomóc w uzyskaniu zgód potrzebnych do nowego projektu. Poprosił o zaliczkę w wysokości 40 000 $ na „popchnięcie sprawy do przodu”. Czy powinnam wypłacić zaliczkę?

  Nie. Przed zatrudnieniem konsultanta powinnaś zasięgnąć opinii Działu Prawnego lub skorzystać z procedury Zgłoś to! Zanim wydamy zgodę na wypłacenie zaliczki musimy wiedzieć, w jaki sposób te pieniądze zostaną wykorzystane. Musimy mieć pewność, że nie mają być łapówką ani żadną inną formą nielegalnej zapłaty.

  Pracuję w kraju uważanym za przesiąknięty korupcją i łapownictwem. Mój zespół potrzebuje zgody państwowej firmy na podpisanie umowy z wybranym przez nas dostawcą najważniejszego podzespołu. Rozważamy opłacenie siedmiu pracownikom tej państwowej firmy, oraz ich małżonkom, tygodniowej podróży do Stanów Zjednoczonych na jednodniowe spotkanie oraz na zwiedzanie połączone z zakupami. Według miejscowego prawa pracownicy tej firmy nie są urzędnikami państwowymi, czy wobec tego potrzebuję na to wcześniejszej zgody?

  Tak, a ponadto powinieneś zasięgnąć w tej sprawie opinii Działu Prawnego. Definicja urzędnika państwowego w Stanach Zjednoczonych, zawarta w Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), oraz w prawie antykorupcyjnym Wielkiej Brytanii, a także w podobnych przepisach prawnych innych państw, może mieć szerszy zakres niż w prawie lokalnym i obejmować pracownika firmy państwowej. Jeśli tak jest w tym przypadku, planowana wycieczka dla pracowników oraz ich małżonków nie może być zaakceptowana.

  Dowiedz się więcej: Polityka antykorupcyjna firmy Danaher