Szacunek w miejscu pracy

W TYM DZIALE:
  Pracownicy są w centrum naszego systemu wartości. Jeśli pragniemy sukcesu, musimy tworzyć najlepszy zespół, jaki tylko można stworzyć - różnorodny, innowacyjny i odpowiedzialny. 

  Jesteśmy przekonani, że warunkiem naszego sukcesu jest przyciąganie i zatrzymywanie wyróżniających się pracowników oraz tworzenie środowiska pracy, w którym mogą się rozwijać i demonstrować swą innowacyjność. Rozumiemy przez to tworzenie zespołów złożonych z osób o różnym pochodzeniu, perspektywach, talentach i doświadczeniach oraz umożliwienie im pracy w otoczeniu wolnym od strachu przed nękaniem czy dyskryminacją. 

  • Włącz się w tworzenie kultury opartej na szacunku, otwartości, współpracy, godności i uczciwości. 

  • Zdecydowanie sprzeciwiaj się zachowaniom godzącym w naszą kulturę i wartości.   

  • Jeśli pełnisz kierowniczą rolę, przy podejmowaniu decyzji dotyczących zatrudnienia kieruj się kwalifikacjami i dobrem biznesu. 

  Danaher spełnia wszelkie wymagania obowiązującego prawa pracy oraz przepisów dotyczących emigracji i tego samego oczekuje od swoich pracowników. Niezależnie od miejsca na mapie, wszystkie decyzje dotyczące kwestii zatrudnienia muszą być podejmowane w oparciu o kryteria zawodowe, a nie chronione cechy, takie jak rasa, kolor skóry, narodowość, religia, płeć, wiek, stan cywilny, niepełnosprawność, status kombatanta, obywatelstwo, orientacja seksualna, tożsamość płciowa, lub jakakolwiek inna cecha chroniona przez prawo.

  Różnorodność i otwartość

  Swoje najlepsze zespoły budujemy z osób o całkowicie różnym pochodzeniu, perspektywach, zdolnościach i doświadczeniach. Możemy dzięki temu przyciągać do siebie talenty tak różnorodne, jak nasze rynki i pozyskiwać klientów, których obsługujemy. Szanując u innych ich talenty i zdolności, tworzymy otwartą kulturę.

  Przez różnorodność rozumiemy wszystko to, co w danej osobie unikalne i co czyni ją tym, kim jest – włączając w to jej sposób myślenia, jej etykę pracy, pochodzenie, doświadczenia, wygląd i samoidentyfikację. Nie dopuszczamy się dyskryminacji na podstawie prawnie chronionych cech.  

  Przez otwartość rozumiemy proces tworzenia kultury organizacyjnej i środowiska pracy, które charakteryzują się wolnością od uprzedzeń, szacunkiem i akceptacją dla wszystkich. W ramach naszej kultury każdy pracownik może rozwijać swoje unikalne zdolności, czuć się w pełni akceptowany i postrzegać się jako wartościowy członek zespołu. Wszyscy pracownicy powinni czuć motywację do rozwijania swoich niepowtarzalnych talentów i działać dla wspólnego dobra, ponieważ dzięki temu możemy współtworzyć i wzmacniać naszą otwartą kulturę.

  • Szanuj cudze zdanie.
  • Spróbuj przyjąć czyjś punkt widzenia.
  • Wsłuchuj się w liczne głosy reprezentujące naszych klientów i ich potrzeby.
  • Pomóż tworzyć środowisko pracy, w którym świeże pomysły przekładają się na innowacyjne technologie i nowe produkty.
  • Wspieraj ideały różnorodności i otwartości, ucz się, poprawiaj wyniki i dąż do doskonałości.

  Pytania i odpowiedzi

  Uważam, że wolne stanowisko w moim zespole nie będzie odpowiednie dla samotnego rodzica, ponieważ wymaga częstych podróży. Nie przemawiają przeze mnie uprzedzenia, ale względy czysto praktyczne. Czy muszę zapraszać na rozmowy rekrutacyjne samotnych rodziców przez grzeczność?

  Twoim obowiązkiem jest zaprosić na rozmowy kandydatów, którzy mają kwalifikacje niezbędne na tym stanowisku, a nie kierować się własną opinią lub przekonaniami. Zakładanie czegoś z góry może być wyrazem stosowania osobistych filtrów, które mogłyby naruszyć nasze zasady odrzucające dyskryminację. Co więcej, pominięcie jakiegokolwiek odpowiednio wykwalifikowanego kandydata może odebrać nam szansę zatrudnienia osoby najlepiej nadającej się na to stanowisko.

  Jeden z moich współpracowników wysyła wiadomości e-mail zawierające żarty i uwłaczające komentarze na temat osób pewnej narodowości. Sprawiają mi przykrość i zwykle je usuwam. Nikt poza mną tego nie zgłasza. Czy powinienem zrobić coś jeszcze?

  Tak, na każdym spoczywa obowiązek umacniania naszej kultury szacunku. Powinieneś powiadomić swojego managera oraz/lub Dział HR bądź skorzystać z wymienionych wyżej form kontaktu.

  Nękanie

  Mimo iż prawna definicja nękania różni się w poszczególnych krajach, Kodeks Danaher definiuje to pojęcie jako wszelkie niechciane zachowanie względem drugiej osoby, przyczyniające się do budowania atmosfery strachu, wrogości i napastliwości w miejscu pracy. Należy pamiętać, że nękanie to nie tylko przemoc fizyczna, ale także obraza oraz słowo mówione i pisane przekazywane osobiście lub w inny sposób, np. w wiadomości e-mail. Nękanie nie musi mieć podtekstu seksualnego.

  Potencjalnie napastliwe zachowania obejmują zaczepki o podtekście seksualnym, negatywne komentarze lub uwagi na tle rasowym lub żarty na tematy takie jak rasa, religia, pochodzenie etniczne lub orientacja seksualna.

  Nie będziemy tolerować takich zachowań, bez względu na to, czy są niezgodne z prawem obowiązującym w miejscu, w którym do nich doszło.

  Pytania i odpowiedzi

  Podczas podróży służbowej jeden z kolegów wielokrotnie namawiał mnie na wspólne wyjście do baru, komentując zarazem w krępujący sposób mój wygląd. Poprosiłam, aby przestał, jednak to nie poskutkowało. Nie byliśmy w biurze, cała sytuacja miała miejsce „po godzinach”, dlatego nie wiedziałam, co robić.

  Nie tolerujemy takiego zachowania, ani w godzinach pracy, ani w żadnej innej związanej z pracą sytuacji, w tym w trakcie podroży służbowej. Nakazanie koledze, aby przestał, jest dobrym pomysłem (mimo że pracownik nie ma takiego obowiązku). Niezależnie od tego, czy zajęcie takiej stanowczej postawy wobec kolegi przychodzi ci łatwo czy nie, powinnaś skorzystać z podanych wyżej kanałów kontaktu, aby omówić sytuację i uzyskać wsparcie. Podejmiemy wówczas błyskawiczne i skuteczne działania, bez względu na to, czy zachowanie to było sprzeczne z naszą kulturą i oczekiwaniami. Zgłoś problem za pośrednictwem wskazanych form kontaktu.

  Właśnie się dowiedziałem, że mój współpracownik i dobry kolega został oskarżony o molestowanie seksualne i że wszczęto dochodzenie. Nie mogę uwierzyć, że to prawda, uważam, że postąpię słusznie, informując kolegę i dając mu w ten sposób możliwość obrony. Czy nie jest moim obowiązkiem – jako przyjaciela – ostrzec go?

  Nie powinieneś ostrzegać kolegi o dochodzeniu. Wyjaśnimy wszystko szybko i dokładnie. Oskarżenia tego typu są poważne i nie wolno w żaden sposób utrudniać dochodzenia, a ostrzeżenie kolegi mogłoby znacznie je skomplikować.

  Dowiedz się więcej na temat odpowiednich regulacji

  Does this behavior qualify as harassment? As a friend, do you have a responsibility to inform him?

  Sprawdź swoją wiedzę

  Przeanalizuj opisaną poniżej sytuację i zdecyduj, jaka byłaby Twoja reakcja.

  Podróż służbowa
  Oskarżony kolega
  X

  Czy takie zachowanie można uznać za molestowanie?

  W trakcie podróży służbowej kolega nieustannie namawia Cię na drinka i wprawia w zakłopotanie komentarzami dotyczącymi Twojego wyglądu. Prosisz, żeby przestał, ale nic sobie z tego nie robi. To wszystko dzieje się „po godzinach” i poza biurem.

  X

  Właściwa odpowiedź

  Tego rodzaju zachowanie jest niedopuszczalne, zarówno w godzinach pracy, jak i w każdej innej sytuacji zawodowej, w tym podczas podróży służbowej. Powiedz koledze, że jego zachowania są nieodpowiednie i że musi ich zaprzestać, a następnie zgłoś tę sytuację, wybierając jeden z wyżej opisanych kanałów.

  X

  Niewłaściwa odpowiedź

  Tego rodzaju zachowanie jest niedopuszczalne, zarówno w godzinach pracy, jak i w każdej innej sytuacji zawodowej, w tym podczas podróży służbowej. Powiedz koledze, że jego zachowania są nieodpowiednie i że musi ich zaprzestać, a następnie zgłoś tę sytuację, wybierając jeden z wyżej opisanych kanałów.

  X

  Czy z uwagi na Waszą znajomość masz obowiązek go poinformować?

  Właśnie Cię poinformowano, że Twój współpracownik i dobry kolega został oskarżony o molestowanie seksualne i wszczęto dochodzenie. Nie możesz uwierzyć, że to prawda, uważasz, że postąpisz słusznie, informując go i dając mu w ten sposób możliwość obrony.

  X

  Właściwa odpowiedź

  W żadnym wypadku nie należy ostrzegać go o rozpoczętym dochodzeniu. Twój kolega będzie mógł odnieść się do oskarżeń, a my zadbamy o uczciwość i bezstronność dochodzenia. Oskarżenie o molestowanie seksualne to poważna sprawa, z konsekwencjami zarówno dla tej osoby, jak i firmy. Ostrzeżenie kolegi mogłoby poważnie zaszkodzić dochodzeniu.

  X

  Niewłaściwa odpowiedź

  W żadnym wypadku nie należy ostrzegać go o rozpoczętym dochodzeniu. Twój kolega będzie mógł odnieść się do oskarżeń, a my zadbamy o uczciwość i bezstronność dochodzenia. Oskarżenie o molestowanie seksualne to poważna sprawa, z konsekwencjami zarówno dla tej osoby, jak i firmy. Ostrzeżenie kolegi mogłoby poważnie zaszkodzić dochodzeniu.