Zdrowie i bezpieczeństwo

W TYM DZIALE:

  Dokładamy starań, by zapewnić pracownikom i gościom naszych obiektów zdrowe i bezpieczne otoczenie. W tych staraniach powinni wspierać nas wszyscy pracownicy. Troszczcie się o siebie nawzajem, wspólnie pracujcie nad tym, aby nasza praca była bezpieczna, „Zatrzymajcie się, pomyślcie, zgłoście”, kiedy potencjalne zagrożenie w miejscu pracy budzi wasze obawy lub wątpliwości.

  • Pomóż zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy; aktywnie zapobiegaj wypadkom, bez względu na to, czy pracujesz w obiektach korporacji Danaher, czy w terenie.

  • Zapoznaj się z procedurami alarmowymi i bezpieczeństwa, obowiązującymi w Twoim miejscu pracy.

  • Nigdy nie lekceważ ani nie omijaj procedur i środków bezpieczeństwa.

  • Znaj i stosuj się podczas podróży służbowych do firmowych regulaminów dotyczących prowadzenia pojazdów i podróży.

  • Pamiętaj, aby nigdy nie pracować pod wpływem alkoholu ani środków odurzających, w tym także leków na receptę i sprzedawanych bez recepty. Spożywanie napojów alkoholowych jest dopuszczalne jedynie w niewielkich ilościach, podczas imprez organizowanych przez firmę.

  • Zadbaj, aby podwykonawcy, klienci i inne osoby, z którymi współpracujemy, znały nasze procedury bezpieczeństwa i stosowały się do nich.

  Jeśli w trakcie pracy zdarzy ci się wypadek, niezwłocznie powiadom swojego przełożonego – bez względu na to, jak drobny był uraz. Nigdy nie zakładaj, że ktoś inny powiadomi o sytuacji.

  Przemoc w miejscu pracy

  W korporacji Danaher nie ma miejsca na przemoc. Nie tolerujemy:

  • gróźb i zastraszania innych, fizycznego ani słownego, niezależnie od powodu;

  • Akty wandalizmu, podpalenia lub inna działalność przestępcza.

  • Do obiektów Danaher nie wolno wnosić broni, chyba że uzyskano specjalne zezwolenie władz firmy i odbywa się to zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

  Pytania i odpowiedzi

  Zaobserwowałem w swoim otoczeniu zachowania, które zagrażają bezpieczeństwu. Z kim mogę o tym porozmawiać? Jestem tu od niedawna, nie chcę robić problemów.

  Porozmawiaj o swoich wątpliwościach z przełożonym lub zwróć się do managera ds. EHS w swoim oddziale. Zachowania, o których mowa, mogą okazać się nieszkodliwe, należy jednak pamiętać, że w firmie Danaher zgłaszanie wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa nigdy nie jest postrzegane jako robienie problemów – jest dowodem odpowiedzialności. Jeśli rozmowa z przełożonym nie rozwieje Twoich wątpliwości, skorzystaj z procedury Zgłoś to! lub innego kanału spośród wymienionych w Kodeksie.

  Jedna z moich współpracownic zachowuje się, jakby była pod wpływem narkotyków. Obawiam się, że narazi siebie i innych na niebezpieczeństwo. Co mam robić?

  Twoje obawy są słuszne. Jeśli uważasz, że zagrożone jest bezpieczeństwo, natychmiast porozmawiaj z przełożonym. Każda osoba pracująca pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych – legalnych bądź nielegalnych – może zagrażać bezpieczeństwu. Należy natychmiast podjąć kroki zmierzające do rozwiązania problemu.

  Dowiedz się więcej na temat odpowiednich regulacji