Poufność danych

W TYM DZIALE:

  Zależy nam na tworzeniu kultury, w której prywatność naszych pracowników, klientów i partnerów biznesowych podlega ochronie. Naszym obowiązkiem jest uważnie obchodzić się z ich danymi osobowymi i chronić dane, które nam powierzono.

  Przepisy o ochronie danych osobowych określają sposób, w jaki gromadzimy, przechowujemy, wykorzystujemy, udostępniamy, przekazujemy, chronimy i usuwamy te dane, a naszym obowiązkiem jest działać zgodnie z tymi regulacjami wszędzie tam, gdzie prowadzimy naszą działalność. Dane naszych pracowników, klientów i partnerów biznesowych (w tym firm zewnętrznych, dystrybutorów i dostawców), które gromadzimy, wykorzystujemy i przechowujemy, są tajemnicą firmową i nie mogą nigdy być udostępniane nieuprawnionym osobom lub firmom, nie mogą być również wykorzystywane do celów innych niż oficjalne działania biznesowe. Sposób, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy i przechowujemy dane osobowe klientów i pracowników, musi być opisany w przeznaczonych dla nich informacjach o ochronie danych.

  • Dbaj o bezpieczeństwo i poprawność danych osobowych.

  • Gromadź, przeglądaj, wykorzystuj i przechowuj dane osobowe wyłącznie w celach biznesowych.

  • Stosuj się do obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, wewnętrznych regulaminów i informacji dotyczących ochrony danych osobowych – jeśli w swojej pracy masz do czynienia z danymi.

  • Korzystaj z bezpiecznych narzędzi, udostępniając dane osobowe pracownikom firmy i osobom spoza niej, nie udzielaj dostępu nikomu poza osobami uprawnionymi.

  • Firmy zewnętrzne, współpracujące z nami, muszą być zobowiązane do ochrony danych osobowych, które im udostępniamy.

  Jeśli uważasz, że użyto danych osobowych niezgodnie z naszymi regulaminami, musisz powiadomić swojego przełożonego, administratora danych osobowych, Dział Prawny lub skorzystać z procedury Zgłoś to!

  Pytania i odpowiedzi

  Chcąc zaoszczędzić na czasie, korzystamy z ogólnie dostępnej platformy SharePoint, w której zarządzamy dokumentacją kadrową całej firmy.  Udostępnialiśmy link tym osobom, które potrzebowały dostępu, ale zawartość jest otwarta dla każdego, kto chciałby ją przeszukać. Nie chcę przysporzyć nikomu kłopotów, ale myślę, że dane osobowe pracowników, w tym dane wrażliwe, nie powinny być dostępne dla każdego, jak teraz. Co powinnam zrobić?

  Ochrona poufności i prywatności to obowiązek nas wszystkich. Natychmiast powiadom waszego Administratora Danych Osobowych, Dział Prawny lub skorzystaj z procedury Zgłoś to!, aby zminimalizować zagrożenie i znaleźć dla twojego zespołu właściwe rozwiązanie kwestii zarządzania danymi osobowymi pracowników i danymi wrażliwymi.