Przepisy i regulacje dotyczące zdrowia

W TYM DZIALE:

  Danaher spełnia wszelkie wymogi prawne i regulacyjne dotyczące tworzenia, produkowania, dystrybucji, marketingu, dostaw do placówek publicznych, sprzedaży i promocji naszych produktów medycznych. Konsekwentnie budujemy otwarte, konstruktywne i profesjonalne relacje z organami nadzorującymi w kwestii polityki rejestracyjnej i zgłoszeń.

  Zgodność z przepisami dotyczącymi technologii medycznych

  Niektóre jednostki operacyjne korporacji Danaher produkują i sprzedają wyroby medyczne i inne produkty objęte nadzorem United States Food and Drug Administration (w skrócie FDA) oraz instytucji o identycznych kompetencjach w innych krajach.

  Wymagania dotyczące jakości i bezpieczeństwa tych wyrobów są duże i złożone, a konsekwencje w wypadku ich niespełnienia – poważne. Należy zawsze mieć pewność, że produkty technologii medycznych bezwzględnie spełniają wszystkie obowiązujące normy, regulacje i wytyczne.

  Jakość i bezpieczeństwo produktu

  Klienci korzystający z naszych wyrobów medycznych mogą polegać na naszej firmie, jej mocnej pozycji w branży, bezpieczeństwie, jakości produktów i rzetelności. Wszyscy bierzemy na siebie odpowiedzialność za jakość naszych wyrobów. Oczekujemy również od naszych dostawców i dystrybutorów odpowiedzialności za jakość produktów i usług, które oferują.

  Jeśli wiesz o jakimkolwiek problemie związanym z jakością naszych wyrobów medycznych, masz obowiązek podzielić się tym niezwłocznie z Działem Obsługi Klienta lub Działem Obsługi Zażaleń spółki operacyjnej.

  Działania promocyjne

  Rozumiemy i bezwzględnie stosujemy się do regulacji dotyczących naszych działań promocyjnych oraz edukacyjnych i handlowych relacji ze specjalistami z branży medycznej. Promujemy nasze wyroby medyczne odwołując się wyłącznie do zatwierdzonych druków informacyjnych i sprzedajemy je, posługując się wyłącznie prawdziwymi i precyzyjnymi komunikatami.

  Wszelkie informacje o naszych wyrobach medycznych, które prezentujemy publicznie, muszą być prawdziwe, wyważone i mieć potwierdzenie w danych oraz odpowiednich doświadczeniach. Wszystkie materiały tworzone na potrzeby promocji muszą być redagowane i zatwierdzane przez właściwe działy.

  Zawsze posiadamy wymagane prawem i regulacjami pozwolenia dotyczące naszych wyrobów. Ponieważ pozwolenia różnią się w zależności od kraju, spełniamy wymogi dotyczące marketingu, sprzedaży i promocji naszych produktów w każdym z tych państw.

  Badania kliniczne

  Zależy nam na zapewnieniu bezpieczeństwa, prywatności i komfortu pacjentom, którzy dobrowolnie biorą udział w naszych badaniach klinicznych. We wszystkich naszych przedsięwzięciach badawczych spełniamy wymogi regulacji, jak również najwyższe etyczne, naukowe i kliniczne standardy.

  Dowiedz się więcej na temat odpowiednich regulacji