Relacje z administracją publiczną

W TYM DZIALE:

  W przypadku naszej współpracy z rządem często mają zastosowanie specjalne przepisy prawa. Mowa tutaj o wymaganiach dotyczących przetargów i zamówień publicznych, specjalnych zasad fakturowania i księgowania oraz ograniczeń dotyczących podwykonawców lub przedstawicieli, których możemy zatrudniać.

  Bez względu na to, jakie przepisy obowiązują w Twoim kraju, musisz stosować się do poniższych fundamentalnych zasad:

  • pracując przy rządowych zamówieniach publicznych, wykazuj się zawsze uczciwością i wysokimi standardami etycznymi;

  • nigdy nie próbuj zdobyć kontraktu rządowego ani wpłynąć na warunki przetargu, oferując jakąkolwiek korzyść materialną urzędnikowi państwowemu, członkowi jego rodziny lub znajomemu;

  • nigdy nie próbuj w sposób nieuczciwy zdobyć informacji, która miałaby dać firmie przewagę nad konkurencją w ramach rządowych zamówień publicznych;

  • bądź precyzyjny i nie mijaj się z prawdą w rozmowach i korespondencji z urzędnikami i instytucjami rządowymi;

  • przechowuj wszelkie niezbędne dokumenty;

  • bezwzględnie przestrzegaj wszelkich zapisów umów rządowych, na przykład nie zastępuj żadnych zamówionych towarów ani usług innymi i nie zmieniaj warunków bez pisemnej zgody;

  • w razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z Działem Prawnym.

  Bez względu na kraj, w którym pracujesz, jeśli w imieniu firmy prowadzisz interesy z rządem lub odpowiadasz za działania wykonywane w ramach umowy z rządem, Twoim obowiązkiem jest znać i przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących rządowych zamówień publicznych i umów z rządem.

  Pytania i odpowiedzi

  Dyrektor techniczny jednego z państwowych szpitali chciałby zapoznać się z naszą najnowszą technologią. Zapłaci za swój bilet lotniczy i hotel, ale chciałby, żebyśmy zapewnili wsparcie administracyjne i transport na miejscu. Oczekuje również, że zapewnimy mu wieczorem rozrywkę. Czy to jest na miejscu?

  Po pierwsze trzeba zwrócić uwagę, że mamy tu do czynienia ze szpitalem państwowym, a dyrektor techniczny takiej placówki jest urzędnikiem państwowym. Możesz organizować wizyty delegacji rządowych oraz instytucji państwowych w naszych biurach i placówkach, ale każda z nich musi być wcześniej, we wszystkich punktach zatwierdzona przez Dział Prawny. Dopuszczalne jest również promowanie, prezentowanie i objaśnianie korzyści ze stosowania naszych wyrobów lub technologii urzędnikom państwowym, którzy podejmują decyzje zakupowe, lub potencjalnym partnerom, należy jednak unikać przy tym wpływania na nich poprzez oferowanie osobistych korzyści. Omów ten przypadek z Działem Prawnym i dopiero wtedy podejmij dalsze kroki.

  Dowiedz się więcej na temat odpowiednich regulacji

  Współpraca w ramach dochodzeń

  Zawsze współpracuj z organami państwowymi w przypadku próśb o informacje lub kontroli. Odpowiadając na prośby strony instytucji państwowych, zawsze mów prawdę, nie wprowadzaj nikogo w błąd, nie utrudniaj pracy, nie ukrywaj, nie niszcz i nie zmieniaj treści dokumentów. 

  Powiadom Dział prawny w przypadku niestandardowych próśb o udzielenie informacji lub wizyty przedstawicieli władz.