Prezenty i rozrywka

W TYM DZIALE:

  Drobny prezent lub fundowanie rozrywek są postrzegane często jako normalny element prowadzenia interesów, jednak czasem nawet wręczony ze szczerego serca podarunek może być nie na miejscu i niezgodny z prawem.

  Pracownikom firmy Danaher wolno wręczać i przyjmować jedynie prezenty o umiarkowanej wartości, które nie mają na celu wywierać wpływu i które uzasadnione są charakterem relacji biznesowych. Nie przyjmujemy i nie wręczamy prezentów ani nie fundujemy rozrywek, jeśli stoi za nimi chęć wpłynięcia na decyzję lub służą możliwości zrewanżowania się za interes, usługę lub poufną informację.

  Przy wręczaniu i przyjmowaniu prezentów bądź fundowaniu i korzystaniu z rozrywek należy kierować się poniższymi wskazówkami:

  • ich wartość musi być umiarkowana, nie mogą być fundowane zbyt często;

  • nie mogą wyglądać jak zachęta ani dawać powodów do przypuszczenia, że są zachętą do podjęcia przez obdarowanego określonej biznesowej decyzji;

  • musi istnieć biznesowo uzasadniony powód do wręczenia prezentu;

  • należy zawsze mieć pewność, że rejestr podarunków i fundowanych rozrywek jest prowadzony starannie i odzwierciedla rzeczywisty powód wręczenia.

  Zakazane są następujące praktyki:

  • wręczanie lub przyjmowanie prezentów bądź fundowanie i korzystanie z rozrywek w trakcie postępowania przetargowego;

  • wręczanie lub przyjmowanie prezentów bądź fundowanie i korzystanie z rozrywek o znacznej wartości lub z dużą częstotliwością;

  • wręczanie i przyjmowanie prezentów w formie gotówki lub jej ekwiwalentów (kart podarunkowych, bonów towarowych);

  • wręczanie i przyjmowanie prezentów bądź fundowanie i korzystanie z rozrywek, które mogłyby być krępujące i wpływać niekorzystnie na reputację firmy lub Twoją własną;

  • prezenty i rozrywki, które naruszają regulacje firmy zatrudniającej osobę obdarowaną;

  • wręczanie prezentów, korzyści lub fundowanie rozrywek jakiegokolwiek rodzaju urzędnikom państwowym.

  Prezenty i rozrywki – urzędnicy państwowi

  W kontaktach z urzędnikami państwowymi należy zachować szczególną ostrożność. Kwestię prezentów i rozrywek dla takich osób (w tym także pracowników instytucji publicznych) regulują skomplikowane przepisy. To, co jest dopuszczalne w przypadku klientów komercyjnych, może być sprzeczne z prawem w przypadku instytucji państwowych.

  • Urzędnikom państwowym nie wolno fundować prezentów ani innych korzyści, w tym także rozrywek.

  • Wszelkie żądania zapłaty, innej niż podatki i należne opłaty, kierowane przez urzędnika państwowego do pracownika należy natychmiast zgłaszać do Działu Prawnego.

  • W przypadku pytań jak najszybciej skontaktuj się z Działem Prawnym. 

  Pamiętaj: w wielu krajach, w których działamy, urzędnikami państwowymi są specjaliści z branży medycznej, kadra kierownicza tej branży, personel szpitalny oraz osoby zatrudnione przy rządowych programach zdrowotnych.

  Pytania i odpowiedzi

  Dostawca proponuje mi dwa bilety na przedstawienie na Brodwayu. Nie może pójść ze mną, ale zasugerował, żebym poszedł z koleżanką. Podejrzewam, że bilety są drogie. Czy mogę je przyjąć?

  Skoro dostawca nie będzie Ci towarzyszył, bilety nie mogą być traktowane jako rozrywka, ale jako prezent. Musisz uzyskać zgodę od swojego przełożonego, który udzieli ci wskazówek zgodnych z regulacjami korporacji Danaher oraz spółki operacyjnej.

  Dowiedz się więcej: Regulacje dotyczące prezentów i rozrywki na Danaher Connect