Uczciwa współpraca i relacje z dostawcami

W TYM DZIALE:
  Jeśli chcemy spełnić i przekroczyć oczekiwania naszych klientów, musimy zacząć od słuchania. Wsłuchanie się w głos klienta jest kluczem do zrozumienia jego potrzeb i zaoferowania mu usług najwyższej jakości.

  Nasi dostawcy i partnerzy biznesowi mają znaczący udział w naszych sukcesach. Aby stworzyć warunki, które będą dla nich zachętą do dalszej współpracy, musimy dać im pewność, że będą traktowani zgodnie z prawem i standardami etycznymi. To oznacza, że nie wolno nam nigdy wykorzystać nikogo w sposób nieuczciwy, uciekając się do manipulacji, zatajenia, nadużycie poufnych informacji, wprowadzenia w błąd ani żadnej innej nieuczciwej praktyki.

  • Zamawiaj dostawy i wybieraj partnerów biznesowych na podstawie potrzeb, jakości, usług, ceny, warunków i innych merytorycznych kryteriów. Podejmuj decyzje dotyczące dystrybutorów z myślą o interesie firmy, nie o osobistej korzyści czy zysku Twoim lub członka Twojej rodziny.

  • Chroń nasze informacje poufne i zastrzeżone oraz tajemnice handlowe – w uzasadnionych wypadkach – klauzulą poufności. Chroń również poufne informacje i dane osobowe przekazywane nam przez dostawców.

  • Zwracaj uwagę na każdy szczegół, świadczący o niezgodnym z prawem i regulacjami postępowaniu naszych partnerów biznesowych, o naruszaniu przepisów dotyczących korupcji, ochrony środowiska, pracy, praw człowieka i bezpieczeństwa. Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące postępowania dostawcy, zwróć się do swojego przełożonego.

  Współpracujemy wyłącznie z dostawcami, którzy działają zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i spełniają nasze standardy, w tym także standardy odnoszące się do praw człowieka, pracy, ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. Nasze oczekiwania wobec naszych dostawców zostały sformułowane w Kodeksie postępowania dla dostawców korporacji Danaher.

  Pytania i odpowiedzi

  Przedstawiciel jednego z naszych dostawców twierdzi, że może nam pomóc zdobyć kontrakt u naszego klienta. Przypuszczam, że zamierza zaproponować atrakcyjną wycieczkę i inne rozrywki jednemu z wiceprezesów naszego klienta. Czy powinienem coś z tym zrobić?

  Tak. Nie interesuje nas zdobywanie kontraktów w sposób, który jest niewłaściwy i który mógłby nawet wiązać się z zabronionym łapownictwem. Należy przyjrzeć się naszym relacjom z tym dostawcą i upewnić się, że działania tego przedstawiciela nie są próbką metod stosowanych na co dzień w tej firmie. Powinniśmy również niezwłocznie poinformować klienta, że dostawca nie działał w naszym imieniu. Powinieneś jak najszybciej omówić tę sprawę z Działem Prawnym.

  Dowiedz się więcej:
  Kodeks postępowania dla dostawców firmy Danaher
  Polityka antykorupcyjna firmy Danaher