Wywiad konkurencyjny

W TYM DZIALE:

  Informacje o konkurencji zdobywamy wyłącznie legalnymi sposobami, nigdy nie uciekamy się do wprowadzania w błąd lub działań, które mogłyby być postrzegane jako „szpiegostwo” lub „wywiad”.

  • Zbierając informacje biznesowe, zawsze stosuj się do naszych standardów etycznych — nigdy nie pozyskuj informacji kosztem oszustwa, wprowadzania w błąd lub podstępu.

  • Przy zatrudnianiu byłych pracowników naszych konkurentów musimy przestrzegać obowiązujących przepisów i umów, aby nie wykorzystać ani nie ujawnić poufnych informacji o ich byłych pracodawcach.

  • Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy określone konkurencyjne działania nie naruszają naszego Kodeksu, jak najszybciej zwróć się do swojego przełożonego lub do Działu Prawnego.

  Pytania i odpowiedzi

  Właśnie rozpoczęłam pracę w firmie Danaher po kilku latach przepracowanych u jednego z konkurentów. Czy mogę zdradzić poufne i zastrzeżone informacje marketingowe, nad którymi pracowałam u poprzedniego pracodawcy?

  Możesz wykorzystywać ogólną wiedzę i umiejętności, które zdobyłaś w poprzedniej pracy, ale nie wolno Ci wnosić do korporacji Danaher żadnych poufnych ani chronionych materiałów, które Ty sama lub ktoś inny stworzył dla Twojego wcześniejszego pracodawcy. Jeśli informacje marketingowe są poufne, zastrzeżone lub są tajemnicą handlową Twojego poprzedniego pracodawcy, wykorzystywanie lub udostępnianie ich teraz naruszyłoby nasze regulaminy, Twoje zobowiązania wobec poprzedniego pracodawcy, a prawdopodobnie także przepisy prawa. Masz obowiązek chronić takie informacje tak samo, jak korporacja Danaher ma obowiązek chronić swoje informacje. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z Działem Prawnym.

  Dowiedz się więcej na temat odpowiednich regulacji